L’AfD co­que­te­ja amb sor­tir de la UE

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL -

La ul­tra­dre­ta­na Al­ter­na­ti­va per a Ale­ma­nya (AfD) va de­ci­dir ahir que en la cam­pa­nya de les elec­ci­ons eu­ro­pe­es plan­te­ja­rà una pos­si­ble sor­ti­da d’Ale­ma­nya de la UE “com a úl­tim re­curs”, si no es do­na una re­for­ma a fons “en un temps ra­o­na­ble”. L’AfD no va go­sar po­sar ter­mi­ni a aques­ta de­man­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.