La Vanguardia (Català)

Evitar el gluten sense motiu no té cap benefici

- Redacció

Una dieta sense gluten en adults sans que no pateixen celiaquia o intolerànc­ia al gluten no suposa cap benefici, segons ha donat a conèixer la plataforma Nutrimedia de la Universita­t Pompeu Fabra després de revisar els estudis científics publicats sobre aquest tema. La plataforma Upf.edu/web/nutrimedia analitza les evidències científiqu­es dels missatges sobre nutrició i alimentaci­ó que es reben a través de notícies, anuncis i mites.

La qüestió sobre

el

benefici que podria tenir aquesta tendència de consum en ascens –unes vendes molt superiors a l’1% de la població europea que realment necessita aquests aliments– es va plantejar a la plataforma de la UPF, i la conclusió a què han arribat és que les proves científiqu­es disponible­s són molt escasses, pertanyen a estudis de poca qualitat i no donen suport a cap benefici per consumir aliments sense gluten en absència de malaltia. Que l’expansió del seu consum només és mercadotèc­nia.

Tampoc no hi ha una gran evidència sobre el contrari, que la dieta amb gluten en persones sense malaltia celíaca o intolerànc­ia pugui tenir un clar benefici per a la salut. Només s’assenyala un aspecte beneficiós en el cas de malaltia coronària: “La dieta amb gluten podria reduir lleument el risc d’infart o no modificar-lo”, assenyala l’informe. Res més.

El que el podria convertir en protector és el fet que no eliminar el gluten permet una dieta en què es prenen cereals complets, mentre que la dieta sense gluten exclou bona part dels cereals habituals que proporcion­en la fibra, que sí que exerceix un efecte protector de la salut cardiovasc­ular.

El gluten forma part del gra de cereals com ara l’ordi, el blat, el sègol o la civada i és present en molts aliments processats i en fàrmacs.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain