La Vanguardia (Català-1ª edició)

Rowan Atkinson

-

ACTOR

Mr. Bean va tornar ahir als carrers de Londres. Rowan Arkinson, molt ficat en el seu paper i dins d’un Mini, va celebrar els 25 anys de la sèrie. Tant la longeva producció britànica com el protagonis­ta resisteixe­n bé el pas del temps.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain