La Vanguardia (Català-1ª edició)

Ricard Font

-

SECRETARI DE MOBILITAT

El bus que cobreix la línia orbital Mataró-Granollers­Sabadell amplia freqüèncie­s i millora les condicions de la targeta multiviatg­e. Es tracta d’una bona mesura en la línia de promoure l’ús del transport públic.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain