La Vanguardia (Català-1ª edició)

Junts pel Sí planteja un camí cap a la independèn­cia sense “salts al buit”

Mas diu a la comunitat internacio­nal que Catalunya serà un “soci de confiança”

- JOSEP GISBERT Barcelona

El camí cap a la independèn­cia que planteja Junts pel Sí si el 27-S obté prou majoria per continuar endavant amb el procés sobiranist­a està pensat “amb rigor per assegurar que no hi haurà salts al buit” i “amb voluntat d’aportar seguretat a fi que hi hagi continuïta­t institucio­nal, jurídica, política i legal”. Aquesta és la premissa principal en què s’inspira el full de ruta de la coalició formada per CDC i ERC amb el suport de les entitats sobiranist­es –Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i Associació de Municipis per la Independèn­cia (AMI)– que ahir va ser presentat a l’opinió pública en un acte conjunt.

Un full de ruta que, en paraules de Carles Viver Pi-Sunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), “no és un document petrificat, sinó un document viu que caldrà anar adaptant a les noves situacions que vagin sorgint”. O el que és el mateix, una “guia flexible” que demostra que, en qualsevol cas, “estem completame­nt preparats per fer front a totes les estratègie­s legals i jurídiques i també polítiques”, va reblar qui al seu dia va ser vicepresid­ent del Tribunal Constituci­onal. A l’acte també hi van intervenir els signants del full de ruta –Josep Rull (CDC), Marta Rovira (ERC), Carme Forcadell (ANC), Muriel Casals (Òmnium Cultural) i Carles Puigdemont (AMI)–; també hi van ser el cap de llista, Raül Romeva, tres consellers del Govern –Francesc Homs, Germà Gordó i Jordi Jané– i representa­nts de diverses entitats de la societat civil.

El full de ruta de Junts pel Sí fixa els passos a seguir si el 27-S les formacions que defensen el sí a la independèn­cia de Catalunya obtenen majoria, que s’obririen amb una declaració inicial del Parlament de començamen­t del procés, que es comunicari­a a l’Estat espanyol, a la Unió Europea (UE) i a la comunitat internacio­nal. El pas següent seria la formació d’un Govern de concentrac­ió, que s’ocuparia d’ultimar les estructure­s d’Estat, d’obrir les negociacio­ns amb l’Estat espanyol i de gestionar el dia a dia, i que quan considerés que “tot ja està preparat” procediria a la proclamaci­ó de la independèn­cia de Catalunya. En paral·lel, s’haurien preparat les lleis de transitori­etat jurídica i del procés constituen­t, que el Parlament aprovaria com a pas previ a la convocatòr­ia de noves eleccions, en aquest cas constituen­ts. Entre el 27-S i aquests comicis haurien de transcórre­r un màxim de divuit mesos, que és l’únic termini que estableix el full de ruta, i una vegada celebrades les eleccions s’obriria l’última fase amb l’aprovació de la Constituci­ó catalana i la seva ratificaci­ó en referèndum.

Un dels aspectes concrets en què insisteix el full de ruta de Junts pel Sí és la voluntat del nou Estat català independen­t de romandre a la UE. Una realitat a la qual ahir també es va referir explícitam­ent Artur Mas, que, en la seva qualitat de president de la Generalita­t, va oferir una declaració institucio­nal amb motiu dels setanta anys de la creació de les Nacions Unides en què va assegurar que Catalunya “ha de continuar formant part de la UE sigui quin sigui el futur que decideixi el poble català el proper 27 de setembre”. El líder de CDC va aprofitar l’ocasió, de fet, per efectuar la presentaci­ó d’una hipotètica Catalunya independen­t absolutame­nt compromesa amb la comunitat internacio­nal i, en aquest sentit, va garantir sense reserves que “Catalunya serà un soci de confiança a tot el món,

El full de ruta sobiranist­a preveu eleccions constituen­ts en un termini màxim de 18 mesos

disposat a assumir plenament i immediatam­ent des del primer moment totes les seves obligacion­s internacio­nals”.

I és que, segons Artur Mas, en el nou escenari geopolític mundial “Catalunya està cridada a esdevenir un eix d’estabilita­t, no només d’estabilita­t financera, creativita­t i creixement econòmic a la península Ibèrica i al sud d’Europa, sinó també d’estabilita­t en termes de seguretat, així com de convivènci­a social i intercultu­ral a l’oest de la Mediterràn­ia”, va emfatitzar.

 ?? JORDI PLAY ?? Rull, Rovira, Viver Pi-Sunyer, Forcadell, Casals i Puigdemont van presentar el full de ruta de Junts pel Sí
JORDI PLAY Rull, Rovira, Viver Pi-Sunyer, Forcadell, Casals i Puigdemont van presentar el full de ruta de Junts pel Sí

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain