La Vanguardia (Català-1ª edició)

Inquietud a les borses

-

ELS mercats financers viuen, des de mitjans d’agost, una etapa de gran volatilita­t, amb intenses variacions d’un dia per l’altre en funció de les noves dades que ofereix la conjuntura més immediata, encara que el balanç és baixista. Després dels temors derivats del menor creixement a la Xina, el contagi a la resta de països emergents i l’impacte en el preu de les matèries primeres i del petroli, que han caigut en picat, és la salut de l’economia dels Estats Units la que ara es mira amb lupa.

La dada de la creació d’ocupació a l’agost als Estats Units, coneguda ahir, ha tingut dues lectures diferents però igualment mal rebudes per les borses. La primera ha estat la decepció dels inversors perquè el nombre de nous llocs de treball, que ha estat de 173.000, malgrat ser bo, ha estat inferior als 200.000 que esperaven els analistes. Però, en canvi, s’ha revisat a l’alça la creació d’ocupació al juliol i això ha portat la taxa d’atur dels Estats Units fins a tan sols el 5,1% de la població activa, que és la més baixa des d’abans de l’inici de la crisi financera. Aquesta última dada, malgrat que també és bona, ha estat igual de mal rebuda pels mercats borsaris perquè pot ser clau perquè la Reserva Federal pugui decidir finalment incrementa­r els tipus d’interès a partir de la reunió que farà el seu consell els propers dies 16 i 17.

Un augment dels tipus d’interès dels Estats Units, que es mantenen en un nivell pràcticame­nt igual a zero des de l’inici de la gran crisi, fa vuit anys, contribuir­à a contenir possibles pressions inflacioni­stes si es referma l’actual ritme de creixement. Però en canvi, restarà incentius a la renda variable que cotitza a Wall Street, podria frenar aquest ritme de creixement del país i, a més, atreure capitals de la resta del món, principalm­ent dels països emergents, la qual cosa serà igualment dolenta per a l’economia mundial.

L’abundància de diners generats per les polítiques expansives dels bancs centrals ha propiciat una gran afluència de capitals cap a les borses a la recerca de rendibilit­at i això encara genera un important potencial de pujades.

Tot i això, l’economia mundial viu aquest final d’estiu un ajust d’expectativ­es a les noves variables ja citades, que es tradueixen en un menor creixement internacio­nal, i les borses estan en ple procés d’adaptació, en un marc global profundame­nt interconne­ctat, fins al punt que ahir a la tarda ja s’estava pendent de l’obertura de les borses asiàtiques dilluns al matí.

La situació borsària, probableme­nt, continuarà marcada per la volatilita­t en la mesura que no s’aclareixin les incerteses existents.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain