La Vanguardia (Català-1ª edició)

Comparacio­ns odioses

- Quim Monzó

En una seqüència esplèndida, a la pel·lícula El sentit de la vida, de Monty Phython, Michael Palin primer i una corrua de nens després canten una cançó deliciosa que a hores d’ara no crec que necessiti traducció: “There are Jews in the world. / There are Buddhists. / There are Hindus and Mormons, and then / there are those that follow Mohammed, but / I’ve never been one of them. / I’m a Roman Catholic...”. La tornada és una delícia: “Every sperm is sacred. / Every sperm is great. / If a sperm is wasted, / God gets quite irate...”.

Tant la pel·lícula com la cançó van ser un èxit de tal magnitud que molts homes que fins aquell moment malgastave­n el semen sense fins reproducti­us van entendre que, perquè Déu no s’emprenyés, ni una gota de semen s’havia de desaprofit­ar amb finalitats merament lascives. El problema és que potser el missatge va arrelar massa profundame­nt en el país de Monty Phython perquè ara, anys després, es troben amb un problema: hi ha pocs donants d’esperma. Laura Witjens, cap del Banc Na-

De cada cent homes que s’ofereixen a donar semen només un és bo per fer-ho

cional de Semen d’aquell país, explica a The Guardian i a la BBC que fa una crida als homes perquè “demostrin la seva virilitat i ajudin a alleugerir l’escassetat actual, perquè des que el centre es va crear fa un any només han aconseguit nou donants registrats”. Registrar-te com a donant no és fàcil, perquè l’esperma ha de ser prou fort per resistir el procés de congelació, primer, i de descongela­ció, després. Això fa que, de cada cent homes que s’ofereixen a donarne, només n’acceptin un. A més, durant quatre mesos ha d’anar a la clínica dos cops cada setmana i abstenir-se de mantenir relacions sexuals (amb altres persones o autogestio­nades) des de dos dies abans de cada visita.

Diu també: “Si fes un anunci que digués ‘Homes, demostreu els vostres mèrits, demostreu-me com en sou, de bons’, aleshores tindria centenars de donants. Així és com ho fan els danesos. Diuen amb orgull que és la invasió vikinga: exportació de cervesa, Lego i esperma”. Efectivame­nt, el banc d’esperma més important de Dinamarca (una empresa privada: Cryos; no pun intended, suposo) certifica que té 450 donants registrats i que exporta semen a més de vuitanta països. En aquesta situació penosa es troben ara els britànics, i l’anunci que proposa la cap del Banc de Semen tampoc no sembla gaire brillant. Cap anunci no superarà el de l’associació de Donants d’Esperma d’Austràlia. S’hi veu un home jove i guapo, que fa el senyal del polze alçat i diu: “Doneu esperma: és més divertit que donar sang”. Un eslògan esplèndid. Només m’estranya que les associacio­ns de donants de sang no hagin protestat per establir aquesta comparativ­a que, evidentmen­t, des del punt de vista del plaer, els deixa en pitjor lloc.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain