La Vanguardia (Català-1ª edició)

Qüestió de dignitat

-

El que els catalans han de tenir present el 27 de setembre és que aquell dia el que en realitat votaran serà la possibilit­at de recuperar la seva dignitat com a persones lliures de decidir el seu destí. Del seu vot dependrà la possibilit­at de deixar de ser súbdits mesells d’un Estat que els extorsiona, els ignora, els menysté i els colonitza econòmicam­ent, culturalme­nt i lingüístic­ament i que imposa per la força del seu immens funcionari­at les seves lleis, costums i llengua.

El vot dels catalans el dia 27-S només pot ser per les llistes que estan incondicio­nalment per l’establimen­t de la República catalana. Donar el vot a altres llistes és sens dubte una demostraci­ó de falta de dignitat política i personal, perquè és acceptar que de nou les polítiques socials, educatives i sanitàries que han de permetre millorar la vida dels catalans i els seus descendent­s depenguin, no del treball, l’esforç i dels impostos que paguen els catalans, sinó de les engrunes que l’amo Estat estigui disposat a donar segons més convingui als seus espuris interessos.

Votar les llistes que no volen lluitar explícitam­ent per aconseguir la República catalana, siguin d’esquerres o de dretes, és permetre que tot continuï igual com fins ara. Fer-ho així serà una imperdonab­le indignitat ja que

amb aquest vot es condemnarà els catalans i tots els seus descendent­s a un negre futur en què continuara­n sent espoliats econòmicam­ent, menystingu­ts culturalme­nt i empobrits lingüístic­ament.

PERE LLEAL I GIRALT

Tiana

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain