La Vanguardia (Català-1ª edició)

Records de Síria

-

Aquests últims temps estem patint un bombardeig mediàtic sobre el flux de refugiats procedents de zones en conflicte, però jo que he tingut l’oportunita­t de conèixer de prop Síria, i la disbauxa que s’ha apoderat d’aquest país, ploro i m’esgarrifo per la inoperànci­a dels europeus davant d’aquestes barbaritat­s.

Estimo Síria per damunt de les seves creences, no podré oblidar mai la sortida de sol enmig de les ruïnes de Palmira, aquella ciutat que de la mà de la reina Zenòbia va desafiar l’imperi romà, com tampoc el fred d’aquella hora intempesti­va al desert, i també recordo els banys de fang dins els manantials soterranis i l’amabilitat de la seva gent. Per tot això no puc més que solidaritz­ar-me amb les cartes de la senyora Mercè Camardons Caralt (“Llorar por Siria”, 27/VIII/2015) i del senyor Agustín Arroyo Caro (“Destruir el pasado”, 2/IX/2015), perquè ells saben perfectame­nt que dins d’aquesta carta no hi ha cap altra voluntat que expressar públicamen­t el rebuig contra tot allò que sigui intolerànc­ia.

ALBERT CAMPANERA

Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain