La Vanguardia (Català-1ª edició)

Els rectors demanen que el preu de la matrícula baixi i mantenir la inversió

Mas-Colell defensa que el sistema de taxes segons la renda és “la política del futur”

- MAITE GUTIÉRREZ SARA SANS Tarragona

Matrícules més barates, crear beques salari, una universita­t gratuïta, igualar a la baixa el preu de graus i màsters.... Les fórmules són diferents però totes segueixen la mateixa idea: ara que la situació econòmica sembla que millora, és hora de revisar el preu que paguen els universita­ris per estudiar. Així es van manifestar ahir la majoria de rectors dels campus públics, reunits en la inauguraci­ó d’inici de curs que es va celebrar a la Universita­t Rovira i Virgili (URV).

El 2012 el Govern de la Generalita­t va aprovar una forta pujada de preus i ara les universita­ts de Catalunya són les més cares d’Espanya. La quantia per curs varia entre 1.516,2 euros i 2.371,8 euros en funció del títol que s’estudiï per a les rendes altes, perquè els estudiants paguen segons els seus ingressos. Madrid, que liderava amb Catalunya la llista de campus més cars, va baixar aquest agost un 10% el preu, tot i que allà els preus són lineals.

“El preu de la matrícula ha de baixar. Quan hi hagi més recursos cal destinar-los a disminuir les taxes i incrementa­r les subvencion­s directes a les universita­ts. Apujar les taxes va ser una mesu- ra valenta en un moment de crisi perquè ens ha permès pagar les nòmines de professors i personal d’administra­ció i serveis, però no volem que aquest model es prolongui en el futur”, va afirmar el rector de la URV, Josep Anton Ferré. Això sí, el pressupost que reben les universita­ts s’hauria com a mínim de mantenir, va insistir. Una idea amb la qual va coincidir el rector de la Universita­t de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, en declaracio­ns a aquest diari.

Per al rector de la Universita­t Politècnic­a de Catalunya (UPC), Enric Fossas, “és necessari establir prioritats, i el prioritari és que ningú no deixi d’anar a la universita­t per qüestions econòmique­s”. Fossas va proposar que, en primer lloc, es creïn beques salari, perquè no només es tracta de pagar la matrícula. També compta el “cost d’oportunita­t”, el que inverteix una família a mantenir un fill estudiant fins i tot passats els vint anys, el transport, el material... “I a partir d’aquí, a mesura que l’economia millori, podem abaixar el preu dels graus”, va afegir.

Una proposta diferent la va aportar el rector de la Universita­t de Girona (UdG), Sergi Bonet: “Jo defenso una universita­t gratuïta per a tothom, com passa en altres països europeus”; mentre que el de la Universita­t de Lleida, Roberto Fernández, va defensar la reducció del preu de graus i màsters, fins que quedin igualats. “Hem de reformular-ho tot, fins que no tinguem un sistema de beques impecable, ens hauríem de replanteja­r la qüestió dels preus; a més, urgeixen beques salari”, va indicar el rector de la Pompeu Fabra, Jaume Casals. Aquest curs, el nombre total d’estudiants d’educació superior creix i s’arribarà als 230.000 alumnes. El conseller d’Economia i Coneixment, Andreu Mas-Colell, va assenyalar sobre això que el percentatg­e de població d’entre 18 i 24 anys que estudia a la universita­t és el “més alt de la història”, arriba al 38,7%. Per això va subratllar que la pujada del preu de la matrícula i de pagament segons la renda “ha funcionat”. “Aquesta és la política del futur”, va assegurar. A Catalunya, un 60% d’universita­ris paga el preu màxim per la matrícula, mentre que un 40% ho fa segons la renda familiar.

Mas-Colell també va voler posar en relleu “l’enorme esforç realitzat per la universita­ts”. Malgrat les retallades, han mantingut els nivells de qualitat i recerca. Les universita­ts catalanes són les més ben situades en els rànquings internacio­nals de tot Espanya.

Els representa­nts de les universita­ts aposten per la creació de beques salari per als estudiants

 ?? VICENÇ LLURBA ?? El conseller d’Economia i Coneixemen­t, Andreu Mas-Colell, entre el rector Josep Anton Ferré i Joan Pedrerol, de la URV
VICENÇ LLURBA El conseller d’Economia i Coneixemen­t, Andreu Mas-Colell, entre el rector Josep Anton Ferré i Joan Pedrerol, de la URV

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain