La Vanguardia (Català-1ª edició)

L’allau de solidarita­t encara no troba resposta

L’administra­ció, desbordada, triga a coordinar i concretar l’acollida als refugiats

- SILVIA ANGULO RAÚL MONTILLA Barcelona

La mobilitzac­ió social per ajudar o col·laborar en l’acollida de refugiats sirians està superant amb escreix la resposta de les administra­cions, que encara no saben com canalitzar aquesta allau de solidarita­t. Des que l’alcaldessa Ada Colau va expressar a través de les xarxes socials la voluntat que Barcelona lideri una xarxa de ciutats refugi, la quantitat de ciutats que s’han afegit a la iniciativa ha crescut dia a dia. És més fàcil saber les que no s’han adherit a aquesta proposta que no pas

TROBADA DECISIVA Dilluns, reunió clau entre les entitats, l’Ajuntament de Barcelona i el Govern

la llarga llista de municipis o capitals de província que es posen al servei de Barcelona per començar a coordinar l’arribada de refugiats. Tot i això, els passos que han fet les administra­cions encara són massa incipients, tot just una declaració d’intencions. Els pròxims dies s’hauria de començar a concretar com s’arti- cula aquesta xarxa de ciutats –primer caldrà crear-la– i com es coordina l’allau de solidarita­t de ciutadans anònims, entitats socials i religioses o col·legis profession­als que es posen al servei d’aquesta causa. Donar forma a una ajuda que està superant totes les expectativ­es per no acabar duplicant esforços. La situació dramàtica que estan vivint milers de migrants a les fronteres amb Europa ho requereix.

Ara per ara només l’Ajuntament de Madrid ha fet un pas endavant i ha posat una xifra sobre la taula: 10 milions d’euros destinats a acollir els migrants

LA PROPOSTA AUTONÒMICA La Generalita­t posa a disposició dels refugiats els pisos públics buits

que arribin a la capital. A Barcelona s’han mostrat molt més tímids. D’entrada, el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, va anunciar a començamen­ts de setmana que es duplicaria la partida del Servei d’Atenció a l’Immigrant i Refugiat (Saier), que passa dels 100.000 als 200.000 euros. Aquesta oficina municipal d’acollida va atendre 135 sirians l’any passat.

No hi ha cap més aportació econòmica prevista, de moment, segons reconeixen fonts municipals, que afegeixen que s’hauran de definir en les reunions convocades per als pròxims dies. Tampoc la Generalita­t no ha donat pistes sobre les seves intencions, més enllà d’explicar que posarà al servei dels refugiats els albergs de joventut, sense especifica­r el nombre de places que es destinaran a aquesta finalitat. Ahir el president de la Generalita­t, Artur Mas, va aportar una

mica més de llum a la forma que podrien prendre aquests ajuts quan va afirmar que posa al servei dels asilats els pisos públics que són buits (sense arribar a determinar-ne el nombre), un sistema sanitari que els pot tractar, les escoles amb aules d’acollida i altres serveis “per assumir totes aquelles persones que proporcion­alment” vagin a Catalunya.

Més enllà de determinar el nombre de refugiats que finalment arribaran a Espanya –una quota que estableixe­n la Unió Europea i el Govern espanyol– i de donar solució als milers d’expedients d’asil que s’acumulen a les taules de l’administra­ció, urgeix començar a coordinar i ordenar totes aquestes propostes. Aquests dies les entitats que es dediquen a ajuda els que busquen asil a Barcelona han indicat que els mitjans de què disposen actualment per ajudar aquestes persones són “irrisoris”.

A Catalunya, per començar a definir l’estratègia que s’ha de seguir, dilluns vinent es farà una reunió molt important en què estaran presents la Generalita­t, l’Ajuntament de Barcelona, institucio­ns com la Diputació o l’Associació de Municipis de Ca- talunya i entitats socials. L’alcaldessa Ada Colau va reconèixer ahir que s’havia vist desbordada per l’allau de resposta ciutadana des del moment que va llançar la iniciativa de ciutats refugi ara fa una setmana. Des d’aleshores la quantitat de solidarita­t no ha parat de créixer, però la publicació de la dramàtica fotografia del nen sirià ofegat davant la costa grega, que dijous va obrir les portades de tots els diaris del món, ha estat decisiva per fer més gran aquesta bola de neu. L’Ajuntament va anunciar ahir que provisiona­lment activava un correu electrònic (ciutatrefu­gi@bcn.cat) per canalitzar l’ajuda dels barcelonin­s. Una solució momentània, perquè “aviat habilitare­m un canal per poder recollir les dades de manera sistemàtic­a”, va dir Colau des del seu compte de Facebook, després de criticar la incapacita­t dels estats europeus per posar-se d’acord. L’alcaldessa va considerar que “la solidarita­t i la implicació ciutadana serà clau per obligar l’Estat a reaccionar”.

De fet, aquests dies l’agenda municipal s’ha nodrit de trobades amb institucio­ns o entitats per començar a treballar en propostes concretes. Ahir al matí, representa­nts municipals van assistir a la reunió de la Comissió de Pau i Drets Humans del Fons Català de Cooperació, una associació de municipis implicats en la solidarita­t i cooperació internacio­nal que agrupa al 80% de la població de Catalunya. En aquesta trobada, els municipis van mostrar-se predisposa­ts a participar en l’acollida de refugiats in situ, quan arribin a les ciutats, de manera coordinada i consensuad­a. En les properes

setmanes es definiran les accions, que comportari­en, entre altres qüestions, la tramesa de fons als municipis situats a les fronteres i que reben en primera instància la població que sol·licita asil de manera massiva.

A la tarda, centenars de persones van exigir la creació d’una xarxa de municipis acollidors de persones refugiades. Els convocants, la plataforma Stop Mare Mortum, van denunciar les morts d’immigrants a la Mediterràn­ia amb el lema Aquí sí, Ca

talunya acull i amb espelmes enceses els manifestan­ts es van concentrar davant el poliesport­iu de l’estació del Nord de Barcelona. Allà se celebrava la trobada de Ciutats pel Bé Comú, la primera reunió dels alcaldes pel canvi i en la qual van participar els representa­nts de Madrid, Saragossa, Badalona, A Coruña, Santiago de Compostel·la, Iruña i Cadis. Inicialmen­t havia de tenir lloc al Raval, però finalment BComú va decidir canviar la ubicació de l’acte.

En aquesta cita l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va reconèixer que Barcelona “havia estat la primera a donar exemple declarant-se ciutat d’acollida internacio­nal”. Va dir que es tracta d’un exemple fantàstic al qual Madrid s’afegeix i va recordar l’aportació de 10 milions d’euros que farà l’Ajuntament a l’acollida dels refugiats, a més d’hissar una bandera “amb la qual ens declarem com a ciutat d’acolli- da”, mentre que l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va defensar que davant la passivitat d’Europa siguin les ciutats i els ciutadans els primers que responguin. Una idea en la qual va incidir l’alcalde de Cadis, José María González Kichi, que va assegurar que “a la política li fa fal- ta el sud perquè ells han perdut el nord. Perquè mentre el nord basteix muralles nosaltres obrim els braços. Ells no volien fer res pels refugiats sirians i nosaltres els hem dit que si ells no fan res, ho farem nosaltres”. També hi va haver paraules de record per als milers de refugiats espanyols que van partir a altres països durant la Guerra Civil, com les de l’alcalde d’A Coruña, Xulio Ferreiro. Va tancar l’acte Ada Colau, que va reiterar la seva voluntat de crear una xarxa de ciutats refugi que “empari milers i milers de persones”.

Entre les propostes que es van saber ahir hi ha la de l’arquebisba­t de Barcelona de destinar part de l’edifici de La Conreria, antic seminari menor diocesà situat a Tiana, per acollir famílies de refugiats. Es tracta d’un gran edifici on van arribar-hi a estudiar més de 300 alumnes internats a la dècada dels seixanta, i que actualment està cedit a la Fundació Pere Tarrés i funciona com a casa de colònies. En els últims mesos, Càritas ha anat donant suport econòmic a moltes famílies de refugiats en situacions vulnerable­s que estan gestionant les peticions d’asil i posant recursos per pal·liar les situacions més greus. També els col·legis de metges i infermeria, com ja van fer procurador­s i advocats, van anunciar la seva voluntat d’ajudar els migrants que arribin.

 ?? ÀLEX GARCIA ?? Un moment de la reunió a l’Ajuntament entre l’alcaldessa Ada Colau amb els alcaldes pel canvi, que després van celebrar un acte al pavelló de l’estació del Nord
ÀLEX GARCIA Un moment de la reunió a l’Ajuntament entre l’alcaldessa Ada Colau amb els alcaldes pel canvi, que després van celebrar un acte al pavelló de l’estació del Nord
 ?? MAITE CRUZ ?? Espelmes per als refugiats. Centenars de persones es van manifestar ahir davant el pavelló de l’estació del Nord per demanar la creació d’una xarxa de ciutats
MAITE CRUZ Espelmes per als refugiats. Centenars de persones es van manifestar ahir davant el pavelló de l’estació del Nord per demanar la creació d’una xarxa de ciutats
 ?? PEDRO CATENA ?? Interior del seminari La Conreria de l’arquebisba­t, on Càritas coordinarà l’ajuda
PEDRO CATENA Interior del seminari La Conreria de l’arquebisba­t, on Càritas coordinarà l’ajuda

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain