La Vanguardia (Català-1ª edició)

Fem efectiu l’esclat de solidarita­t

- Xavier Trias XAVIER TRIAS, president del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona

Europa està vivint una greu emergència humanitàri­a. Centenars de milers de persones arriben fugint dels conflictes armats i de guerra civil que pateixen països com Síria i l’Iraq. Oferir-los refugi és un imperatiu de compliment i respecte dels drets humans; així ho ha expressat l’Ajuntament i l’alcaldessa aquesta setmana. Barcelona, com a ciutat solidària, sempre s’ha avançat als estats i els organismes internacio­nals en atendre els reptes globals. Ho va fer amb la creació del districte 11 a Sarajevo o amb l’impuls del Procés de Barcelona, embrió de la Unió pel Mediterran­i.

En aquests moments, Barcelona ha de tornar a exercir el seu lideratge internacio­nal, i esdevenir un exemple de responsabi­litat envers les persones que pateixen. L’Ajuntament compta amb el meu compromís personal i el de tot el grup municipal per fer efectiu l’esclat de solidarita­t que estem veient aquests dies. La situació és

La ciutat pot oferir la seva infraestru­ctura i serveis per mitigar el drama humà que estem vivint

molt urgent, hem de fer costat a les entitats humanitàri­es i de suport als refugiats, i col·laborar amb la Generalita­t i els municipis per crear una potent xarxa d’acollida.

Barcelona pot oferir la seva infraestru­ctura i serveis per mitigar el drama humà que estem vivint. Els principals països europeus han acollit al llarg del 2014 entre el 0,04% i el 0,38% anual per càpita de taxa de refugi, mentre que a Espanya aquesta taxa es va quedar només en el 0,003%. Hem de fer l’esforç perquè Barcelona se situï en la franja europea més alta possible, a més de treballar per oferir a aquestes persones l’estatus de ciutadà refugiat per tal que, en tot allò que sigui

Barcelona necessita un pla de refugi i asil que garanteixi l’atenció a les persones acollides

competènci­a de la ciutat, tinguin els mateixos drets i deures.

Cal també que Europa consensuï urgentment una proposta conjunta de refugi i asil, i que els estats siguin generosos davant aquest enorme patiment. Barcelona ha de significar-se políticame­nt com a element de pressió davant de l’Estat espanyol, en tant que responsabl­e d’oferir l’estatut de refugiat, a més de seguir demanant un paper més important per a les ciutats en la gestió dels diferents fluxos migratoris a nivell europeu. L’any 2013, des de les Nacions Unides, ja vaig fer una crida a constituir un fòrum internacio­nal d’alcaldes sobre mobilitat humana a Barcelona.

Però, més enllà d’aquesta emergència, Barcelona necessita un pla de refugi i asil que garanteixi l’atenció a les persones acollides, recollint l’oferiment de solidarita­t de moltes persones a títol individual. El govern municipal ens tindrà al seu costat per fer front a aquest repte, cercant el màxim consens possible en el marc d’un grup de treball entre tots els partits. Ens trobem davant d’una situació d’emergència i Barcelona està preparada com sempre per ajudar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain