La Vanguardia (Català-1ª edició)

La línia d’autobusos que uneix Sabadell, Granollers i Mataró dobla la freqüència

- Paloma Arenós

SABADELL El 14 de setembre que ve es posarà en marxa la Línia Orbital exprés.cat d’autobusos de la Generalita­t que unirà Sabadell, Granollers i Mataró i que doblarà la freqüència de pas. Si en l’anterior línia 555 hi havia 15 expedicion­s d’anada i tornada cada hora, amb la nova es passa a 27 expedicion­s per sentit en dies feiners i hi haurà servei cada 30 minuts. El 2014 hi va haver 170.000 usuaris d’aquest trajecte i la previsió és que la nova línia guanyi un 17%. Els alcaldes de Sabadell, Granollers i Mataró van inaugurar ahir la nova línia i es van mostrar molt satisfets perquè “uneixes tres comarques molt potents industrial­ment”. Tots tres veuen necessària la línia orbital ferroviàri­a per “unir millor el territori”. El mateix dia 14 s’implantara­n, d’altra banda, les noves targetes multiviatg­e T-10/120 entre Figueres i Barcelona i entre Girona i Barcelona. Aquests títols permetran desplaçar-se entre aquestes ciutats amb descomptes de més del 50 per cent. Amb aquesta targeta cada viatge entre Figueres i Barcelona sortirà per 8,75 euros. El desplaçame­nt entre Barcelona i Girona sortirà per 6,15 euros. /

 ??  ?? L’autobús orbital estrena etapa el dia 14
L’autobús orbital estrena etapa el dia 14

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain