La Vanguardia (Català-1ª edició)

Recomanaci­ó de no consumir bolets no identifica­ts

-

BARCELONA L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha instat, davant l’inici de la temporada de recol·lecció de bolets, que es consumeixi­n només aquells que se sàpiguen identifica­r per prevenir possibles intoxicaci­ons. L’agència recorda que des de l’any 2010 s’han notificat 30 brots d’intoxicaci­ó per bolets, amb 92 persones afectades, 23 d’hospitalit­zades i 3 morts. Les primeres pluges i el temps de maduració poden oferir crear algunes condicions que indueixen a l’error. També s’aconsella no recollir bolets que creixin als parcs i a les rodalies de zones industrial­s i camins. / Europa Press

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain