La Vanguardia (Català-1ª edició)

Oliver: segueix la guerra del sucre

El xef vol que la Gran Bretanya reguli un impost per als refrescos

- ALBERT MOLINS RENTER Barcelona

El popular cuiner britànic Jamie Oliver, que ha convertit la lluita contra l’excés de sucre en la dieta i en especial el consum de refrescos ensucrats per part dels més joves en una autèntica croada, ha fet un pas més i ha elevat una petició al Govern i al Parlament britànics perquè, precisamen­t, els refrescos es gravin amb un impost especial de set penics per llauna.

Oliver ha presentat la petició a la pàgina web que el Govern i el Parlament del Regne Unit posen a disposició dels ciutadans perquè plantegin qualsevol tema que creguin que hauria de ser objecte d’atenció per part de les autoritats del país.

Segons les normes de funcioname­nt d’aquest web, si una petició obté 10.000 adhesions, el Govern hi ha de respondre. Si la petició assoleix les 100.000 adhesions, el Parlament l’ha de prendre en considerac­ió per debatre-la.

Ahir, a primera hora de la tarda, la petició presentada per Jamie Oliver ja tenia més de 65.000 adhesions, per la qual cosa sembla que no li serà difícil arribar a les 100.000, ja que té de termini fins al 26 de febrer del 2016.

Segons la petició presentada per Oliver i Sustain (la fundació que el mateix xef va crear a favor d’una alimentaci­ó millor), els experts creuen que un impost de tan sols set penics per cada llauna de refresc podria generar uns ingressos de mil milions de lliures a l’any, que es podrien destinar a donar suport a les estratègie­s del National Health Service per a la prevenció de l’obesitat infantil i les malalties relacionad­es amb la dieta, ja que al Regne Unit es considera que els refrescos són una de les fonts de sucre més importants de la dieta dels escolars.

 ?? . ?? Jamie Oliver és molt popular pels seus programes de televisió
. Jamie Oliver és molt popular pels seus programes de televisió

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain