La Vanguardia (Català-1ª edició)

Totes les novetats al moment

-

Les pàgines d’enllaços a sèries televisive­s funcionen millor que les de llibres –hi ha més demanda– i estan organitzad­es per títols, temàtica i idiomes. Inclouen l’opció de subtítols. De vegades, en streaming, costa que es carreguin i la visió s’interromp, es veu tot a ràfegues. Les adreces i noms canvien constantme­nt.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain