La Vanguardia (Català-1ª edició)

Contingut i continent

-

Hi ha a Barcelona, segons ha comprovat aquest diari, alguns establimen­ts de venda de consoles o botigues d’informàtic­a que ofereixen els dispositiu­s amb diversos jocs baixats il·legalment. O, en el seu defecte, codis i adreces des dels quals baixarse’ls. El mecanisme i les eines són com en el cas del cinema.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain