La Vanguardia (Català-1ª edició)

El Liceu rellança el mecenatge amb Alemany al capdavant

El president d’Abertis liderarà el consell de mecenes del teatre

- MARICEL CHAVARRÍA Barcelona

El president d’Abertis, Salvador Alemany, serà proposat dimarts per la comissió executiva del Liceu com a nou president del consell de mecenatge del teatre en substituci­ó de Josep Vilarasau, que ocupava el càrrec des de l’any de la seva constituci­ó, el 1995, i que ara passarà a ser president d’honor dels mecenes. El Gran Teatre va informar ahir d’aquest nou nomenament amb què aspira a rellançar el seu mecenatge que, malgrat la situació de crisi i l’escassa activitat que des de la presidènci­a del patronat s’ha vingut desenvolup­at, ha augmentat aquesta temporada passada un 12%, fins a situar-se en 5,6 milions d’euros.

La necessitat d’una captació de recursos privats més alta ha portat el teatre a modificar el reglament intern del consell de mecenatge: ja no es reunirà una sinó dues vegades a l’any, i no estarà representa­t només pels principals aportadors sinó per la totalitat dels 51 membres, això és, el doble. Així mateix, Salvador Alemany vol crear un comitè directiu més actiu i dinàmic, que estigui integrat per una dotzena de persones i que es reuneixi cada dos mesos per analitzar, fixar i determinar vies d’increment del mecenatge.

D’altra banda, amb la marxa de Vilarasau, president d’honor de La Caixa i de la seva Obra Social, entra com a vocal en el consell de mecenatge del Liceu el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró. La vicepresid­ència del consell la continua ocupant Luis Guerro del Banco Santander.

El Gran Teatre comptarà a més amb un altre instrument per reforçar la captació de recursos, i és que el Govern espanyol ha acceptat finalment –i després de dures negociacio­ns– l’esmena als pressupost­os generals de l’Estat del 2016 per la qual les aportacion­s que facin particular­s i empreses tindran una bonificaci­ó fiscal del 90% fins a l’any 2019. La direcció del teatre va anunciar una doble celebració: la del 20 aniversari el 2019 de la reobertura del Liceu després de l’incendi i el bicentenar­i de la creació de la societat d’accioniste­s que va ser l’embrió del teatre. Fets que finalment tindran la considerac­ió d’especial interès públic al llarg de quatre temporades, a partir de la 2015-16. És la mateixa fórmula que va seguir el Teatre Reial en sol·licitar aquesta mateixa exempció fiscal per a la celebració del bicentenar­i del dia en què Ferran VII va decidir que volia un teatre d’òpera a la plaça d’Orient, que es compleix al 2017.

Salvador Alemany, que ha estat proposat de manera unànime per la comissió executiva de la Fundació del Gran Teatre, presideix Abertis des del 2009 i Saba des del 2011. També presideix el consell social de la UB i és patró de la Fundació Bancària La Caixa.

El Govern de Madrid ha acceptat l’esmena als pressupost­os i permet al Liceu la sol·licitada exempció fiscal del 90%

 ?? ANA JIMÉNEZ / ARXIU ?? Salvador Alemany
ANA JIMÉNEZ / ARXIU Salvador Alemany

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain