La Vanguardia (Català-1ª edició)

‘La Vanguardia’ commemora el final de la Segona Guerra Mundial

Quatre llibres i dos dobles DVD per entendre les causes i fets que van commociona­r el món Una obra inèdita ordenada cronològic­ament i acompanyad­a d’il·lustracion­s i infografie­s A partir d’avui el primer volum a la venda per només 9,99 € amb ‘La Vanguard

- BARCELONA Redacció

Coincidint amb l’aniversari del final de la Segona Guerra Mundial, La Vanguardia ofereix a partir d’avui la col·lecció La Segunda Guerra Mundial. Un mundo en llamas, obra de Josep Maria Ràfols i Lluís Riera, autors que ja van demostrar solvència i profession­alitat en la col·lecció La Primera Guerra Mundial cumple cien años que La Vanguardia va oferir l’any passat, coincidint amb el centenari de la Gran Guerra. La col·lecció de quatre volums il·lustrats i dos dobles DVD permet una aproximaci­ó a les causes, l’inici, el desen- volupament i el final d’un conflicte que va commoure el món. Cadascun dels volums, que es podran aconseguir cada cap de setmana, consta de quatre capítols que s’organitzen al voltant d’un període significat­iu del conflicte, des de la presa del poder per part de Hitler al llançament de la bomba atòmica i la capitulaci­ó del Japó, que és explicat en cadascun dels seus esdevenime­nts en forma de crònica periodísti­ca i amb tot rigor i amenitat. Acompanyan­t cadascun dels capítols s’aporten els perfils biogràfics dels principals protagonis­tes, les històries humanes més commovedor­es, els detalls tècnics de les grans novetats que les armes van aportar durant tot el conflicte, la literatura i el cinema que ha tractat cadascun dels episodis de la guerra i les cançons i poemes més destacats de la gran conflagrac­ió mundial. Tot, amb gran profusió de dades, imatges i infografie­s que permeten una comprensió completa del més gran conflicte del segle XX, amb 50 milions de morts. Completen la col·lecció dos dobles DVD d’impression­ant qualitat visual que retrata la Segona Guerra Mundial a través dels ulls dels seus protagonis­tes amb una durada aproximada de 450 minuts a tot color.

 ?? FOTO ALBUM / RUE DES ARCHIVES / TALLANDIER ?? Hitler inspeccion­ant la Línia Maginot
FOTO ALBUM / RUE DES ARCHIVES / TALLANDIER Hitler inspeccion­ant la Línia Maginot
 ?? . FOTO ALBUM ?? El desembarca­ment de Normandia
. FOTO ALBUM El desembarca­ment de Normandia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain