La Vanguardia (Català-1ª edició)

El reporter belga i el Tibet

- PALOMA ARENÓS Sabadell

L’aventura d’aquell jove reporter belga al Tibet és una exposició per a amants de la muntanya i és una porta directa a Tintín al Tibet, l’àlbum dibuixat per Hergé el 1960. La mostra, en col·laboració amb els tintinòfil­s Moulinsab de Sabadell, homenatja la històrica expedició francesa, liderada per Maurice Herzog, que el 3 de juny del 1950 va coronar l’Annapurna, el primer vuit mil conquerit per l’home.

El comissari d’aquesta mostra, Manel Camps, detalla que s’hi han definit qua- tre àmbits, dos dels quals centrats en la realitat: el Tibet i l’esmentada ascensió i altres d’impulsades per escaladors catalans. I dos blocs més basats en la ficció: fotografie­s de monjos budistes que van inspirar Hergé, i imatges del Ieti, que no sem- bla tan abominable. L’exposició inclou un espai destinat a la projecció de pel·lícules sobre l’Annapurna.

La Unió Excursioni­sta de Sabadell i el Servei General d’Informació de Muntanya han facilitat el material.

El fil conductor se centra en les similituds entre la realitat viscuda per l’expedició del 1950 i l’aventura de Tin- tín i de quina manera la primera va influir en la segona. Tant en la història real com en la creada per Hergé, els valors de l’amistat, el treball en equip, l’afany de superació, l’esforç, la desesperac­ió i la solidarita­t van de la mà.

Tintín al Tibet va ser escrit durant uns moments difícils en la vida del dibuixant, ja que s’estava divorciant de la seva dona. “És quan veiem un Tintín i un Haddock més humans, amb moments molt emotius, en una de les poques ocasions en què es veu plorar el reporter”, detalla Camps.

Arran d’un acord amb el Museu d’Història de Catalunya, la mostra es podrà veure també a Barcelona el desembre del 2016.

 ?? LLIBERT TEIXIDÓ ?? Després de la seva estrena a Sabadell, la mostra anirà al Museu d’Història a finals del 2016
LLIBERT TEIXIDÓ Després de la seva estrena a Sabadell, la mostra anirà al Museu d’Història a finals del 2016

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain