La Vanguardia (Català-1ª edició)

Les borses cauen perquè donen per fet que la Fed apujarà els tipus

Les dades sobre ocupació als Estats Units obligaran el banc central a actuar

- PIERGIORGI­O M. SANDRI Barcelona SEGUIU L’ACTUALITAT DELS MERCATS A www.lavanguard­ia.com

Als mercats, les bones notícies poden convertir-se en males notícies i viceversa. Ahir hi va haver una demostraci­ó evident d’això. La taxa d’atur de l’agost als EUA es va reduir al 5,1%, dues dècimes menys que al juliol, amb la creació de 173.000 llocs de treball, amb la qual cosa es va situar en el nivell més baix en set anys, segons el Departamen­t de Treball.

Aquesta dada, per si mateixa positiva, s’interpreta com un senyal que l’economia nord-americana ha assolit una velocitat de creuer. Si s’hi afegeixen les recents estadístiq­ues favorables sobre la venda d’automòbils i el sector immobiliar­i, el mercat considera així que és un bon moment perquè la Reserva Federal apugi els tipus d’interès, avui pràcticame­nt a nivell zero, per primera vegada en gairebé una dècada.

La reunió del banc central, prevista per al 16 d’aquest mes, certificar­à així un canvi de cicle, amb repercussi­ons en tota l’economia mundial. Perquè, amb un preu del diner més elevat, les economies emergents, en aquests moments molt tocades, que tenen gairebé tot el deute en dòlars, veuran com la factura augmenta- rà, igual que els problemes. D’aquí la caiguda d’ahir a les borses.

Tot i això, la dada sobre ocupació als Estats Units és enganyosa. En efecte, el descens, més gran de l’esperat, es va produir no tant per la creació de nous llocs de treball com per la revisió de les xifres de creació d’ocupació al juny i juliol, que en van sumar 44.000 als anteriorme­nt calculats. De fet, la xifra de 173.000 nous llocs de treball creats a l’agost és considerad­a molt limitada, inferior als 223.000 que esperaven els analistes i la més baixa dels últims cinc mesos.

Hi ha, per tant, una altra interpreta­ció: la primera economia mundial tampoc no està bé del tot. Potser a causa de les incerteses que arriben de la Xina. que han deixat seqüeles. Per una raó o altra, més val vendre.

Juan Ignacio Crespo, economista i estadístic de l’Estat, explica que estem en la clàssica situació en què el sentiment negatiu està instal·lat. “Si la dada d’ocupació es llegeix com a bona, els inversors descompten una pujada de tipus amb caigudes a les borses. Però si es llegeix pel costat dolent, les incerteses sobre l’economia dels EUA també por-

CLIMA BAIXISTA El sentiment negatiu sembla instal·lat i qualsevol fet s’interpreta malament

ten incògnites i els mercats cauen”. Tant en un sentit com en l’altre, emergeix la desconfian­ça dels inversors. Sobretot cap als bancs centrals, que semblen incapaços de redreçar el rumb de l’economia. “Crec que l’altre dia Mario Draghi va posar massa èmfasi en l’aposta. Els seus anuncis em van semblar precipitat­s. De fet, em va sorprendre el rebot dels mercats. El BCE semblava gairebé espantat pel quadre econòmic”, apunta aquest analista.

Potser per aquestes raons, les borses europees van reaccionar ahir de forma negativa, retallant els guanys produïts per l’efecte Draghi de dijous. L’Ibex va perdre els 10.000 punts amb una retallada del 2,2% i va acabar la setmana amb unes pèrdues de més del 5%.

Als EUA el descens va ser més atenuat, perquè la dada d’ocupació era molt ambigua per treure’n conclusion­s. A més, la taxa d’inflació interanual se situa en el 0,2%, una dada tan baixa que aconsellar­ia almenys certa prudència abans d’apujar els tipus d’interès. El mercat encara no es defineix. Atorga ara un 34% de probabilit­ats que Janet Yellen, la presidenta de la Fed, accioni la palanca monetària, davant del 26% del dia anterior. Percentatg­es baixos. Però ja se sap, el que més detesten els mercats és la incertesa... I això que ahir les borses xineses estaven tancades!

“El punt principal és que les dades, més enllà de l’atur, demostren que els inversors no tenen una confiança desmesurad­a en les perspectiv­es de l’economia mundial ni, sobretot, en la capacitat dels bancs centrals de millorar-les”, van argumentar ahir en una nota els analistes de Charles Schwab.

ATENCIÓ AL CALENDARI El banc central dels EUA té previst reunir-se el 16 i es creu que intervindr­à

 ?? LAURA BUCKMAN / BLOOMBERG ?? Persones que busquen feina en una fira d’ocupació a Dallas
LAURA BUCKMAN / BLOOMBERG Persones que busquen feina en una fira d’ocupació a Dallas
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain