La Vanguardia (Català-1ª edició)

L’expansió té un límit

-

Hi ha motius que indueixen a pensar que el canvi de cicle s’acosta. Fins i tot després del retrocés d’ahir, el Dow Jones encara se situa 2.000 punts per sobre dels nivells d’abans de la crisi. Així mateix, els resultats de les companyies de l’índex S&P500 són decebedors: en el segon trimestre els beneficis van caure un 0,7% i els ingressos un 3,4%, respecte a un any abans. Després hi ha el pes de l’estadístic­a, o de la història. Com recorda l’analista Juan Ignacio Crespo, la caiguda de les matèries primeres sempre ha estat l’avantsala d’una recessió. I ja acumulem quatre anys de caigudes, amb el petroli que ha emprès un camí baixista molt fort des de l’estiu. A això cal afegir-hi que l’expansió econòmica dels Es- tats Units s’acosta al límit històric. Aquesta última ja ha durat sis anys. I cap fase de prosperita­t no ha arribat a superar els 90 mesos. En l’actualitat no hem arribat als 80, però el marge es redueix. I encara que sigui per un simple càlcul de probabilit­at, el punt d’inflexió està per caure. Decideixi el que decideixi la Reserva Federal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain