La Vanguardia (Català-1ª edició)

Els funcionari­s cobraran el 26% de l’extra en una nòmina

El Govern espanyol preveu aprovar el reial decret la setmana vinent

- CONCHI LAFRAYA Madrid

El Govern central va aprovar ahir la sol·licitud d’un crèdit extraordin­ari de 252 milions d’euros per tornar la segona quarta part de la paga extraordin­ària suspesa el 2012. Concretame­nt, se’ls pagarà el 26,23% als empleats públics “en les properes setmanes”.

La vicepresid­enta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la roda de premsa després del consell de ministres, no va concretar la data exacta de la devolució, però sí que va explicar que se’ls farà el reintegram­ent en una nòmina que es crearà ad hoc. “Serà en la primera nòmina que pugui redactar-se, després de la seva entrada en vigor”, va sentenciar.

El Consell de Ministres ha sol·licitat un dictamen d’urgència al Consell d’Estat, que previsible­ment estarà llest abans del proper 11 de setembre. D’aquesta forma i si no hi ha canvis, l’Executiu aprovarà el decret llei al consell de ministres de la setmana que ve. Sáenz de Santamaría va recordar que les administra­cions de les comunitats autònomes i dels ajuntament­s “podran aprovar dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordin­ari” per fer front a l’esmentat pagament.

L’argument del Govern de Rajoy per a la devolució és que l’evolució del dèficit públic de l’Estat és “molt positiva”. La vicepresid­enta va oferir la dada que fins al juliol “s’ha reduït el dèficit un 16% per l’augment de la recaptació”.

Aquesta va ser la principal promesa, junt amb l’alça salarial de l’1% als funcionari­s, que Mariano Rajoy va fer en anunciar els pressupost­os generals de l’any 2016. Es tracta d’un col·lectiu de 2,5 milions de votants, però al voltant d’uns 500.000 estan adscrits a l’Administra- ció central. Sáenz de Santamaría també va recordar que amb aquest crèdit es restitueix­en els permisos particular­s per antiguitat, els anomenats canosos, que permetran quatre dies de vacances per antiguitat per cada 5 anys de servei, a partir de 15 anys d’antiguitat 2 dies de lliure disposició addicional­s a partir del sisè trienni i un dia de lliure disposició addicional a partir del vuitè trienni i suc-

El crèdit de 252 milions servirà per tornar la paga als funcionari­s de l’Administra­ció central

cessius. Dels dies d’assumptes propis, coneguts com a moscosos, se’ls restitueix l’últim que faltava dels tres que se’ls va suprimir. No obstant això, cal recordar que la recuperaci­ó dels moscosos es farà el 2015, però per als dies per antiguitat toca esperar a llegir la lletra petita de la normativa. Previsible­ment seran l’any que ve.

“Aquesta regulació és bàsica i no ampliable i potestativ­a per a les administra­cions”, va assenyalar la número dos del Govern espanyol. Va recordar que el projecte de llei dels Pressupost­os Generals de l’Estat del 2016 fixa també la devolució del 50% restant de l’extra del 2012 al març i el setembre de l’any que ve i va remarcar que “tornar l’esforç als funcionari­s és de justícia”. La mesura del reintegram­ent d’aquest 50% de l’extra del 2012, que els falta als empleats públics, dependrà que es faci efectiva en funció del partit que arribi a la Moncloa, ja que al desembre se celebren eleccions generals.

Per la seva banda, el president del sindicat de funcionari­s CSI-F, Miguel Borra, va reclamar ahir que la paga es torni a través d’una llei bàsica per obligar totes les comunitats autònomes que ho facin alhora i així evitar que “unes regions paguin abans que d’altres, en virtut de la seva disponibil­itat pressupost­ària”.

 ?? EMILIA GUTIÉRREZ ?? Manifestac­ió de sanitaris contra la privatitza­ció dels hospitals
EMILIA GUTIÉRREZ Manifestac­ió de sanitaris contra la privatitza­ció dels hospitals

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain