La Vanguardia (Català-1ª edició)

El corredor descarrila al Pertús

El tràfic de mercaderie­s per ferrocarri­l encalla pel bloqueig polític i flagrants errors tècnics i de gestió

- LALO AGUSTINA Barcelona

El concurs de creditors de TP Ferro, la concession­ària del túnel del Pertús entre Espanya i França, suposa l’última pedra a les vies –o, més aviat, l’últim clot– que complicarà la posada en marxa del corredor mediterran­i, la infraestru­ctura més decisiva per impulsar el tràfic de mercaderie­s i l’economia de Catalunya i altres comunitats mediterràn­ies. La companyia, declarada en concurs de creditors dimarts passat amb uns deutes de 550 milions d’euros, reclama als estats espanyol i francès 304 milions d’euros per restablir el seu “equilibri econòmic”.

Parlant clar, TP Ferro demana un rescat després d’incomplir de forma estrepitos­a el pla de negoci –els ingressos assoleixen tot just una quarta part del pressupost­at– i constatar la seva incapacita­t per renegociar un deute financer de gairebé 390 milions d’euros. Per què ha col·lapsat l’empresa de l’ACS de Florentino Pérez i la francesa Eiffage? I, sobretot, quina culpa té la firma en la llastimosa trajectòri­a i l’esdevenir del corredor?

Els experts consultats coincideix­en que TP Ferro no ha fet les coses bé: “L’aproximaci­ó del concession­ari al mercat per entendre el negoci ha estat nul·la des del primer dia”, comenten des d’una empresa del sector del transport. La mateixa font carrega també contra Renfe, que acusa d’obstruir l’entrada d’operadors privats en el tràfic de mercaderie­s. “Han bloquejat l’ús de les seves locomotore­s, les úniques que, ara com ara, poden circular, encara que sigui provisiona­lment i ineficient­ment, per aquesta infraestru­ctura”, afegeix.

Juan Diego Pedrero, gerent de l’Associació d’Empreses Ferrovià- ries Privades (AEFP), explica que la línia entre Barcelona i la frontera requereix la utilitzaci­ó de locomotore­s amb una sèrie de condiciona­nts tècnics que no compleix cap màquina del mercat. Només Renfe va aconseguir una autoritzac­ió provisiona­l per circular amb velles locomotore­s adaptades, no homologabl­es, però que, a empentes i rodolons, serveixen. La companyia pública va crear fa dos anys la Soci- etat de Lloguer de Material Ferroviari, però no ha volgut incloure aquestes locomotore­s (anomenades 252) entre la seva oferta disponible. “Cap operador privat no té accés a les màquines, amb la qual cosa, a la pràctica, el corredor mediterran­i és un monopoli de Renfe almenys pel que fa al transport de mercaderie­s”.

Òbviament, sense gairebé oferta i sense competènci­a, la demanda queda insatisfet­a. Els grans grups industrial­s catalans saben que, avui dia, no poden comptar amb el ferrocarri­l per exportar. Segons Manel Medina, responsabl­e de

El concurs de TP Ferro complica encara més la culminació d’un eix vital per a Catalunya i València

distribuci­ó de vehicles de Seat, “per a nosaltres és fonamental comptar amb una infraestru­ctura ferroviàri­a de primer nivell, que ens permeti transporta­r de manera eficient els nostres cotxes a Europa; per això, es necessita una bona planificac­ió perquè la gran indústria pugui utilitzar-la i també perquè els trens no tornin buits i hi hagi flux de productes en tots dos sentits”.

Per què no atén Renfe aquesta demanda? En primer lloc perquè el corredor encara està incomplet. Però també per la falta d’incentiu i per altres problemes tècnics afegits. Josep Maria Rovira, secretari general de l’associació Ferrmed, n’assenyala un que és crític: el subministr­ament elèctric. Sense la interconne­xió amb França, que encara no està operativa, el tram del Pertús necessita l’energia de les seves cinc subestacio­ns elèctrique­s. “Si en falla una, no passa res; si ho fan dues, és el caos”, diu l’enginyer Rovira.

I aquí es on encara estem, amb dubtes a l’horitzó. La subestació de Santa Llogaia (Alt Empordà) serà operativa a finals d’any, però la de Riudarenes (la Selva) pateix un tremend retard i trigarà encara uns quatre anys a ser operativa. “Mentrestan­t, la capacitat de la línia queda molt reduïda, perquè qui s’atreveix a apostar per una via de transport que pot fallar en qualsevol moment?”.

 ?? AGUSTÍ ENSESA ?? Línia ferroviàri­a que uneix Barcelona i França a l’entrada del túnel del Pertús
AGUSTÍ ENSESA Línia ferroviàri­a que uneix Barcelona i França a l’entrada del túnel del Pertús

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain