La Vanguardia (Català-1ª edició)

La reforma del mercat de valors s’endarrerei­x al 2016

-

La reforma del mercat de valors, que afecta el sistema de compensaci­ó, liquidació i registre de valors, s’endarrerei­x fins al febrer del 2016, mes en què començarà la primera fase del projecte, segons van informar ahir el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en un comunicat conjunt. Les dues institucio­ns al·leguen que la “complexita­t i envergadur­a del projecte” han impedit de completar en el termini previst (la tardor d’aquest any) les modificaci­ons normatives, tècniques i contractua­ls necessàrie­s per implantar l’esmentada reforma. / EP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain