La Vanguardia (Català-1ª edició)

Espanya deixa d’ingressar el 2013 12.094 milions per IVA

-

Espanya va deixar d’ingressar un total de 12.094 milions procedents de la recaptació de l’IVA el 2013 a causa de casos d’evasió, frau fiscal, fallides, insolvènci­es financeres i errors de càlcul, la qual cosa suposa un 16,5% del total que podria haver ingressat (73.444 milions), segons un estudi de la Comissió Europea. L’informe detalla que aquest percentatg­e es va reduir en 5 dècimes respecte al 2012, en el qual es van deixar de recaptar 11.610 milions però la capacitat total d’ingressos a través de l’IVA era de 68.200 milions. / EP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain