La Vanguardia (Català-1ª edició)

Els sindicats critiquen el Cercle d’Empresaris

-

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CC.OO. va criticar ahir que l’“ultraliber­al” Cercle d’Empresaris torni a “carregar” contra l’Estat de benestar i “s’acarnissi” especialme­nt amb els empleats públics. Els empresaris van demandar una reforma estructura­l de l’Administra­ció que comporti, entre altres coses, una externacio­nalització de serveis i flexibilit­zar els salaris del treballado­rs amb relació laboral. També van proposar l’acomiadame­nt amb 18 dies de salari d’indemnitza­ció. / Redacció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain