La Vanguardia (Català-1ª edició)

El trànsit aeri de mercaderie­s cau pel fre dels emergents

La càrrega disminueix a totes les regions excepte a l’Àfrica i l’Orient Mitjà

- AINTZANE GASTESI Barcelona

El volum mundial del trànsit aeri de mercaderie­s va caure al juliol un 0,6% respecte a l’any passat, fet que confirma la tendència de decreixeme­nt del mercat i que la Associació Internacio­nal de Transport Aeri (IATA) associa directamen­t al descens de l’activitat comercial, sobretot als mercats emergents. “La caiguda del comerç mundial reflecteix una combinació de feblesa del crei- xement global, particular­ment als mercats emergents, amb un canvi de tendència al mercat nacional de la Xina”, assenyala la IATA en la seva anàlisi mensual del mes de juliol.

Segons les dades creuades de la IATA amb l’índex de comerç mundial del Netherland­s CPB, el nombre de tones per quilòmetre no ha crescut des del final del 2014 i, de fet, el mercat era un 2% menor al juliol que el desembre de l’any passat.

El volum internacio­nal de mercaderie­s va caure un 0,7%, acusant els descensos més grans Nord-amèrica, amb un 5,9% menys de tones transporta­des, i Llatinoamè­rica amb un 5,5%. Per la seva part, la regió Àsia-Pacífic va registrar una caiguda del volum del 2,4%, mentre que Europa va registrar el descens menor amb un 1,3% menys. Les dues úniques regions que han incrementa­t el volum de mercaderie­s són l’Àfrica, amb un 3,8%, i l’Orient Mitjà, amb una forta pujada del 10,8%.

Aquesta disminució del tràfic de mercaderie­s es reflecteix en els factors d’ocupació. El factor d’ocupació més important és el registrat per la regió Àsia-Pacífic, que es va situar en un 55,5% al juliol, 3,2 punts menys que al tancament del 2014. La segueix el mercat europeu, amb un factor d’ocupació del 43,1%, cinc punts menys que l’any passat. Per la seva banda, el trànsit internacio­nal a l’Orient Mitjà va registrar una ocupació del 40,8%, 4,1 punts menys que l’exercici anterior.

Mentre els EUA i Europa donen senyals de feblesa, el volum a l’Orient Mitjà mostra un creixement robust, amb un 10,8% més al juliol i un 13,8% acumulat. Les principals economies, incloent l’Aràbia Saudita i la Unió dels Emirats Àrabs, han patit un cert alentiment en el primer semestre de l’any, però, segons apunta la IATA, “les seves ràtios de creixement romanen robustes i empenyen la demanda dels potents

carriers locals”. Les dades del tràfic de mercaderie­s d’Aena contrasten amb el pessimisme de la IATA, ja que al juliol es van transporta­r als aero- ports espanyols de la xarxa d’Aena 61.621 tones de càrrega, la qual cosa suposa un 4,4% més que el mateix mes del 2014. Els quatre aeroports que van registrar més tràfic de mercaderie­s van ser Madrid-Barajas, amb 32.842 tones, Barcelona-el Prat, amb 10.396 tones, Saragossa, 5.911 tones, i Vitòria, 4.341.

Pel que fa als percentatg­es de dades acumulades del 2015, es produeixen creixement­s als aeroports de Barcelona-el Prat (10,9%) i Adolfo Suárez MadridBara­jas (4,6%), mentre que decreix la càrrega a Vitòria (-1,8%) i Saragossa (-5,5%) respecte als set primers mesos del 2014.

L’aeroport del Prat ha registrat un creixement del volum de càrrega de l’11% del gener al juliol

 ??  ??
 ?? BLOOMBERG ?? Les aerolínies del Golf, com Qatar Airways, continuen creixent
BLOOMBERG Les aerolínies del Golf, com Qatar Airways, continuen creixent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain