La Vanguardia (Català-1ª edició)

Obsido: estrena al MAB sense gran activitat

-

La socimi Obsido, centrada en gestió d’hotels, ha repetit el preu de sortida al mercat, de 19,40 euros per acció, en la subhasta en la qual ha començat a cotitzar al Mercat Alternatiu Borsari (MAB). La firma finalment va moure els seus primers 260 títols al mercat en el segon període de subhasta dels dos diaris que tenen els valors del MAB, si bé els va col·locar al mateix valor fixat per a la sortida a cotització. Obsido no havia pogut col·locar accions en la subhasta del matí, la de les 12.00 hores, ja que es van donar ofertes de compra de 270 accions de la firma a 19,40 euros per acció i ordres de venda de 246 títols a 20,77 euros, amb la qual cosa no es va aconseguir lligar cap operació. Obsido es converteix així en la primera empresa amb capital noruec que surt a borsa a Espanya i la setena socimi que s’afegeix a aquest mercat alternatiu. L’entitat, constituïd­a el setembre del 2014 a Marbella, compta amb dos actius, concretame­nt dos hotels ubicats a la Costa del Sol. En l’actualitat, la companyia la controlen els inversors Joaquín Hinojosa i el noruec Hakan Tollefsen, amb un 33,16% del capital cadascun. El 33,4% del capital restant se’l reparteixe­n socis minoritari­s. Amb la seva sortida al MAB, Obsido pretén oferir als interessat­s “la possibilit­at d’invertir en el sector immobiliar­i turístic”. / EP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain