La Vanguardia (Català-1ª edició)

L’ametlla està de moda

- PAU ECHAUZ Lleida

La collita d’ametlla a Catalunya s’ha avançat dues setmanes sobre el previst i encara que la producció es preveu que es redueixi prop d’un 15% el sector productor i comerciali­tzador confia que es mantinguin els preus a l’alça benefician­t-se en aquest sentit de l’efecte negatiu que la sequera ha causat als camps d’ametlla de Califòrnia. Segons la FCAC, en el conjunt de Catalunya s’estima una producció de 3.534 tones, mentre que l’any passat va ser de 4.188 tones.

Els preus marcats per la Llotja de Reus es mantenen a l’alça, com els 8,15 euros per quilo en la varietat comuna, els 8,25 euros per quilo de la llargueta, i els 8,45 euros el quilo de la marcona, quan l’any passat cotitzaven entre 7 i 8,50. El cultiu de noves varietats i la seva bona rendibilit­at així com noves tècniques de producció són alguns dels temes que es tractaran a Lleida el proper 24 de setembre al Simposi Nacional de l’Ametller organitzat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen­tàries (IRTA) i l’editorial tècnica Quatrebcn, a través de la Revista de Fructicult­ura.

En l’actualitat, Espanya és el tercer productor mundial d’ametlles, després dels Estats Units i Austràlia. Amb una collita del voltant de 70.000 tones, el 55% es destina a l’exportació, especialme­nt a Alemanya.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain