La Vanguardia (Català-1ª edició)

Els objectius

-

RectorJose­p“El nostreAnto­nde la URV Ferré principal repteque el és nombre aconseguir d’estudiants­creixi” de màster

Dídac Rector Ramírezde la UB “Avançarem en la reforma d’estructure­s i en la innovació, mantenint el compromís social”

Enric Fossas

Rector de la UPC “Hauríem de recuperar la inversió en universita­ts, arribar als valors del 2010”

Sergi Bonet

Rector de la UdG “Treballare­m per assegurar el futur profession­al del professora­t sense plaça fixa”

Jaume Casals

Rector de la UPF “La prioritat és la diferencia­ció de la nostra universita­t, mantenir-nos com a centre destacat”

Ferran Sancho

Rector de la UAB “Mantenir el finançamen­t per a l’educació superior és primordial”

Roberto Fernández

Rector de la UdL “Cal donar estabilita­t al professora­t jove, millorar aquesta política”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain