La Vanguardia (Català-1ª edició)

“Ho devem fer prou bé tenint en compte la mena de rock que fem”

Stuart Braithwait­e, guitarrist­a de Mogwai, que avui actuen al festival

- ESTEBAN LINÉS

La banda escocesa Mogwai és el principal reclam del cartell de la segona jornada del Tibidabo Live Music (escenari Plaça dels Somnis, 22.10 h). Una referència ferma del postrock que ja fa dos decennis que es renoven constantme­nt, i que publicaran d’aquí a ben poc un triple recopilato­ri, Celter Belters (Pias). Stuart Braithwait­e, cantant i un dels guitarrist­es de la banda britànica, reflecteix l’esperit actual del grup.

Quin balanç faria d’aquests vint anys de vida de Mogwai? Hi ha hagut molta alegria i moments feliços però també molta feina. Estic molt orgullós del que hem estat capaços de fer amb la nostra música al llarg de tots aquests anys.

L’escena del rock ha canviat en aquests vint anys en una direcció que a vostè li... No crec que la música hagi canviat gaire però, en canvi, el vessant del negoci musical ho ha fet profundame­nt, i més aviat

per mal que per bé.

Si la música que ofereix el seu grup es pot definir com a postrock, és difícil per a vostès moure’s en aquest estil en una època en què el mainstream està més arrelat que mai? Jo ens veig, veig Mogwai, com una banda de rock. Crec que ho devem fer bastant bé consideran­t la mena de música que fem.

En aquest sentit, quins po- drienquen serla ingentles claus activitatq­ue expli- de Mogwai acollida? i la seva habitual bona No hi ha cap secret màgic, cap fórmula miraculosa; nosaltres simplement fem el millor que sabem i afortunada­ment a la gent li agrada.

La falta de pretension­s que vostès donen com a grup, com un simple grup d’amics i músics, contrasta amb la dimensió de la seva música, sovint èpica... No crec que molta gent que es dediqui a això de la música sigui exactament igual que el seu treball. És a dir, el nostre no és gens inusual.

Tocar a Barcelona té algun significat especial? Ens encanta tocar a Barcelona, fa un any ho vam fer en el Primavera Sound. La veritat és que hem gaudit de valent cada vegada que hem vingut aquí.

Com a escocès militant, què opina de la relació amb Anglaterra? Dono suport a la independèn­cia escocesa. Crec que la relació amb Anglaterra prosperari­a després de la independèn­cia.

 ?? CRISTINA GALLEGO / ARXIU ?? El guitarrist­a, el 2014
CRISTINA GALLEGO / ARXIU El guitarrist­a, el 2014

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain