La Vanguardia (Català-1ª edició)

Pluja en l’estrena del Tibidabo

-

Els agents meteorològ­ics (pluja, boira) van afectar notablemen­t el desenvolup­ament del primer dia del festival que s’ha situat al parc d’atraccions del Tibidabo. Encara que els concerts previstos es van desenvolup­ar sense novetat des de mit- ja tarda fins al de Yo la Tengo, que va finalitzar a mitjanit, l’afluència de públic va ser escassa, no més enllà de duescentes persones majoritàri­ament de trenta anys, amb un repunt durant l’actuació del trio dels Estats Units. Redacció

 ?? JORDI PLAY ??
JORDI PLAY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain