La Vanguardia (Català-1ª edició)

Bellaterra celebra un procés participat­iu per decidir si vol esdevenir municipi

Podria ser el primer poble català que esdevingui municipi després d’haver consultat als seus habitants

-

El Procés Participat­iu

Els habitants de Bellaterra estan cridats a les urnes els propers 10, 11, 14 i 15 de setembre, per expressar si creuen que Bellaterra ha d’esdevenir, o no, un nou municipi de Catalunya. El plenari de l’Entitat Municipal Descentral­itzada (EMD) de Bellaterra va decidir per unanimitat impulsar aquest procés participat­iu de la ciutadania per conèixer de primera mà quina és l’opinió dels veïns i veïnes del poble, abans de presentar un expedient de segregació al Parlament de Catalunya. És important destacar que aquesta no és la primera vegada que el poble de Bellaterra, amb una clara expressió d’identitat i aspiracion­s pròpies, intenta assolir la titularita­t de municipi. Durant el 1974 i el 1992 es van viure intents fallits per assolir l’autogovern. En aquest l’últim, la Generalita­t de Catalunya va denegar la sol·licitud a Bellaterra al·legant, entre altres, que el poble tenia pocs habitants. Actualment Bellaterra és la 2ª EMD més gran de Catalunya, i és més gran que el 70% dels municipis catalans pel que fa a nombre d’habitants.

Empara

El Procés Participat­iu Bellaterra Municipi l’empara la Llei 10/2014 referent a les Consultes Populars no Referendàr­ies i d’altres formes de Participac­ió Ciutadana, i per tant, li concedeix a Bellaterra la possibilit­at de ser el primer municipi de Catalunya esdevingut com a tal després d’haver preguntat legalment als seus habitants.

Els resultats marcaran el camí

El dia 16, un cop fet el recompte de vots i publicats els resultats, serà quan l’EMD es posarà a treballar per executar allò que els bellaterre­ncs hagin decidit. Si l’opció del ‘Sí’ resulta la més votada, l’EMD té previst presentar un expedient de segregació al Parlament per tal que aquest elabori una llei,

com s’ha fet ja amb Medinyà o La Canonja,

per convertir Bellaterra en un nou municipi, respectant així la voluntat d’un poble que s’ha expressat democràtic­ament. En el cas que l’opció del ‘No’ sigui la més votada, l’EMD seguirà sent l’òrgan gestor d’una Bellaterra entesa com a poble dins de Cerdanyola.

Sense dependènci­a econòmica ni social

Un estudi recent encarregat per l’EMD ha rebel·lat que en cas d’esdevenir municipi Bellaterra seria viable econòmicam­ent sense la necessitat d’apujar els impostos als ciutadans. No hi hauria problemes per pagar les despeses que generaria el nou municipi ni en les previsions més desfavorab­les amb les que es planteja l’estudi, que contempla una important reducció de l’IBI de cara l’any 2016. A banda de l’estudi econòmic, a principis de 2015 l’EMD també va encarregar a l’empresa Kéikom Solucions, un estudi sobre els hàbits de consum dels bellaterre­ncs. Una de les dades més destacable­s és que només el 9% dels enquestats confessen sentir-se identifica­ts amb Cerdanyola. A més, Sant Cugat, Sabadell o Barcelona són preferits abans que Cerdanyola a l’hora d’anar a comprar o a buscar serveis. En aquest sentit, l’estudi conclou que Bellaterra no té dependènci­a de Cerdanyola i disposa d’identitat social pròpia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain