La Vanguardia (Català-1ª edició)

Deutsche Bank guanya 36 milions

-

La filial de Deutsche Bank a Espanya va guanyar 36,2 milions d’euros en el primer semestre de l’any, xifra que suposa una millora respecte a les pèrdues de 21,4 milions d’euros registrade­s en el mateix període de l’any anterior. Segons la informació sobre els resultats del primer semestre del 2015 remesa per l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en els sis primers mesos de l’any Deutsche Bank va registrar un marge d’interessos de 150 milions d’euros, un 5,19% més que els 142,7 milions de l’any passat. Igualment, el marge brut va augmentar a 287,5 milions d’euros, també un 9,5% més que els 262 milions del primer semestre del 2014. El marge d’explotació va ser de 57,4 milions d’euros, davant els 25,9 milions perduts un any abans. De cara al segon semestre de l’any, en un informe annex als resultats, l’entitat es mostra positiva i afirma que “els indicadors macroeconò­mics tant a Europa com als Estats Units semblen apuntar que la recuperaci­ó de l’economia continua en aquestes dues regions”. / Efe

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain