La Vanguardia (Català-1ª edició)

Missió impossible

- MARIÁNGEL ALCÁZAR

Els Reis han recuperat l’agenda que és la manera pública de comunicar que han tornat a la feina. Dimecres passat, vint-i-cinc dies després de la seva última aparició a Palma, Felip i Letícia reprenien les seves activitats oficials amb una sèrie d’audiències al palau de la Zarzuela. En arribar a la sala d’audiències, el rei Felip es va trobar amb un escamot de fotògrafs disparant les seves càmeres de manera compulsiva. “Ja en teníeu ganes”, va dir al nombrós grup que ja feia gairebé un mes que no s’emportava una foto dels Reis a la càmera, si exceptuem les que van captar els reporters de Palma quan, el cap de setmana passat, Felip i Letícia van tornar a l’illa per assistir a un concert del seu amic Jaime Anglada. No opinaré sobre les condicions musicals del cantant, però sí que diré que sense els Reis com a presidents honorífics del seu club de fans, un altre gall cantaria.

La tornada dels Reis a la normalitat institucio­nal tanca unes setmanes en què la vida de la família Borbó Ortiz ha discorregu­t en l’àmbit de la més estricta privacitat. Un temps en què, d’alguna manera, es malbaraten sense cap necessitat els molts mèrits que tant Felip com Letícia acumulen durant la resta de l’any per la seva impecable vida pública. L’afany de la reina Letícia de gaudir d’unes vacances privades pot ser admissible, tothom té dret a sortir del focus, però no ho és el fet que per aconseguir-ho s’entossudei­xi a abandonar Marivent així que pot. Quan el 3 d’agost passat els Reis i les seves filles, Elionor i Sofia, van posar per als mitjans de comunicaci­ó als jardins de Marivent, el Rei va contestar amb un “anirem improvisan­t” a la pregunta de “fins quan estaran a Mallorca?”. Felip té entre les seves moltes virtuts la de no mentir però aquella resposta ambigua no va poder amagar el que era evident: l’únic pla previst era no passar tot el mes a l’illa. La Reina va abandonar Mallorca el 7 d’agost, una setmana després de la seva arribada i, poques hores després, una agència de notícies turca la situava a l’aeroport d’Istanbul, una informació mai no confirmada però versemblan­t. El Rei va sortir de l’illa el 10 d’agost, en direcció a Madrid; deu dies més tard va anar al cinema amb Letícia per veure Missió impossible, i uns dies després va aparèixer, tot sol, al pavelló Madrid Arena per assistir a un partit de bàsquet que va enfrontar la selecció espanyola amb la de Macedònia. Aparicions puntuals que no expliquen les raons per les quals els Reis prefereixe­n amagar-se en qualsevol lloc, podent amagar-se a Marivent.

MILLOR AMB BARBA

El vestuari i el pentinat de la reina Letícia és un gènere en si mateix. Ella, com altres dones en circumstàn­cies semblants, té l’obligació de cuidar la seva imatge, una tasca que resulta molt més suportable per als homes. Letícia, encara que digui el contrari, utilitza el seu vestuari per llançar alguns missatges: des de l’austeritat pels seus modelets low cost a l’aquí estic jo dels seus impactants models de festa. El Rei, com és natural, no fa parlar tant, per això s’agraeix que, de tant en tant, canviï d’imatge perquè, d’aquesta manera, es pugui parlar també del seu aspecte físic. Després de les vacances, Felip s’ha afaitat la barba que, segons pròpia confessió, es deixa créixer per exprés desig de les seves filles, Elionor i Sofia. Les nenes tenen bon ull perquè el seu pare perd atractiu amb la cara rasurada. Atès que sempre tenim un però per a la imatge de Letícia, en aquest cas cal dir amb veu alta i ferma al rei Felip que torni a deixar-se créixer la barba, que fa molt més regi.

HERRERA ET TRUCA

El rei Joan Carles és una mica Guadiana. Apareix i desapareix del mapa sense més pautes que les que regeixen la vida d’un jubilat que, després d’una vida de gran activitat, es dedica, d’una banda, a aprofitar el temps, compensant antigues absències i falta de dedicació i, de l’altra, a posar a disposició de qui el requereixi, principalm­ent el seu fill, la seva experiènci­a en el càrrec. Dimarts passat, Joan Carles va aparèixer en l’estrena del programa de ràdio de Carlos Herrera a la cadena Cope, una intervenci­ó preparada que el periodista va presentar com a espontània trucada matinera. Ningú que conegui el rei emèrit no pot creure que les seves mesurades paraules sobre el seu fill, el rei Felip, i sobre si mateix, van ser improvisad­es. És més, semblava que les estava llegint per no dir ni més ni menys del que s’havia pactat. Herrera, que en diverses ocasions ha presumit de compartir taula, estovalles i gambes de Sanlúcar amb l’anterior monarca, va convèncer Joan Carles perquè intervingu­és en el seu programa però aquest ho va posar en coneixemen­t dels responsabl­es de la Zarzuela, poc amics de les exclusives. Al final es va arribar a un pacte perquè el presentado­r no convertís la salutació en una entrevista.

 ?? SERGIO BARRENECHE­A / EFE ?? Felip i Letícia van reprendre les seves activitats públiques dimecres passat
SERGIO BARRENECHE­A / EFE Felip i Letícia van reprendre les seves activitats públiques dimecres passat
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain