La Vanguardia (Català-1ª edició)

Barcelona preserva el seu passat a través de desenes d’arbres únics

Un comitè d’experts avalua exemplars cada any i decideix quins es protegeixe­n

- RAÚL MONTILLA

Als carrers de Barcelona hi ha més de 700 espècies d’arbres diferents: són més d’1,4 milions comptant Collserola, dels quals més de 243.000 són en àmbit urbà i són gestionats per Parcs i Jardins (a més dels de la muntanya, no es tenen en compte tampoc els dels cementiris o els de la Zona Franca). Un bosc en tota regla entre els quals hi ha més de 200 arbres o conjunts que estan catalogats per l’Ajuntament. Ho estan perquè tenen un interès afegit per qüestions d’estètica, morfològiq­ues, de raresa, però també per motius històrics o

Alguns es cataloguen pel valor històric o paisatgíst­ic, però també hi pesa el paper en l’àmbit social

socials. Es van començar a catalogar l’any 1993, i cada any n’augmenta el nombre. N’hi ha en tots els districtes.

“Entre els conjunts d’arbres que estan catalogats hi figuren els 217 plataners de la Rambla, on queden exemplars del segle XIX. Ara que es reformarà el passeig, es mantindran perquè estan protegits”, explica el cap d’àrea de gestió d’arbratge de l’Ajuntament, Joan Guitart, que posa més exemples com la palmera de la casa de l’Ardiaca, que data del 1873 i que fa uns 25 metres. O el pi pinyoner ubicat en el número 275 de Travessera de les Corts. Es tracta d’un arbre majestuós,

4 6

 ?? JOAN MATEU PA  A     OOT N ?? El parc de la Ciutadella acull l’únic exemplar de roure blanc mexicà de la ciutat, que data de l’any 1887
JOAN MATEU PA A OOT N El parc de la Ciutadella acull l’únic exemplar de roure blanc mexicà de la ciutat, que data de l’any 1887
 ?? ??
 ?? JOAN MATEU PARRA / SHOOTIN ??
JOAN MATEU PARRA / SHOOTIN
 ?? ROBERTO  OMBA ??
ROBERTO OMBA
 ?? Barc MroEU PARRA / SHOOTIN ??
Barc MroEU PARRA / SHOOTIN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain