La Vanguardia (Català-1ª edició)

El jutge arxiva la causa per la desviació de fons a Sant Pau

La investigac­ió no acredita transvasam­ent il·legal de diners

- SANTIAGO TARÍN Barcelona

El titular del jutjat d’instrucció número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vila Mayo, ha sobresegut provisiona­lment la investigac­ió pel presumpte transvasam­ent irregular de diners entre les fundacions de l’hospital de Sant Pau perquè no ha trobat indicis de “desviació fraudulent­a de fons”.

Aquesta era l’última causa judicial que quedava oberta amb rela- ció a Sant Pau, en l’estructura del qual conviuen dues fundacions, la Privada (que gestiona les donacions fetes al centre, que sobretot són immobles que rendeixen uns substancio­sos beneficis) i la de Gestió Sanitària, centrada en l’hospital. Només una va arribar a judici, la correspone­nt al doble sou que cobrava José Ignacio Cuervo, tant de la institució sanitària com de l’Institut Català de la Salut (ICS). Cuervo, que va ser delegat de la Generalita­t a Madrid i regidor de l’Ajuntament de Barcelona, va acceptar una pena de deu mesos.

La segona causa se centrava a determinar si en la construcci­ó del nou hospital hi va haver sobrecosto­s il·legals, i va ser arxivada igual que aquesta, que volia dilucidar si els diners que rendia el patrimoni a la Fundació Privada s’ajustaven a investigac­ió i sanitat, i no a altres finalitats.

En una interlocut­òria feta pública ahir, el jutge detalla que aquest particular va ser objecte d’una anàlisi de dos pèrits de l’Agència Tributària, que van reconèixer que tenien dificultat­s per determinar en què es gastaven els fons i fins i tot d’on procedien, cosa que deriva de les relacions entre les diferents fundacions que conviuen a Sant Pau. Ara bé, això no implica, afegeix el magistrat, que hi hagi indicis de delicte, ja que els mateixos pèrits van assenyalar que no es podia acreditar la desviació fraudulent­a de fons a finalitats alienes a les previstes, tal com sostenien els lletrats de les fundacions, José María Fuster-Fabra i Rafael Entrena. El jutge assenyala que en el procés penal no pot fer valoracion­s polítiques ni socials, sinó que s’ha de cenyir a determinar si hi ha delictes, de manera que ha decidit sobreseure la causa.

 ?? ÀLEX GARCIA / ARXIU ?? L’última investigac­ió sobre Sant Pau ha estat sobresegud­a
ÀLEX GARCIA / ARXIU L’última investigac­ió sobre Sant Pau ha estat sobresegud­a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain