Na obra per ca­da stant vis­cut

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Especial Nadal Llibre Il·lustrat -

Des­ta­quem on­ze bi­o­gra­fi­es que obren la por­ta a la vi­da de per­so­nat­ges únics i de di­fe­rents èpo­ques. Des de la d’Er­nest Lluch pre­mi­a­da amb el Ga­zi­el, fins a la de Ga­la Da­lí, la mis­si­o­ne­ra Isa Solá o la fi­lla de Ré­gis De­bray

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.