No-fic­ció ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

1 His­tò­ria mun­di­al de Ca­ta­lu­nya 1/5 Bor­ja de Ri­quer, dir., Ed. 62. Què ha apor­tat Ca­ta­lu­nya al món, ex­pli­cat per cent his­to­ri­a­dors

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.