La Vanguardia (Català) - Culturas : 2018-12-29

Mirade|s : 23 : 23

Mirade|s

Registra amb la seva habitual agudesa i humor la creixent i diversa presència hispana a Nova York. Observa que “els restaurant­s, per la seva part, no serien considerat­s com restaurant­s espanyols si, al costat de l’arròs valencià o l’escudella catalana, no incloguess­in a la carta els tamales, el xurrasco, el mole de guajolote, el xili amb carn, la barbacoa, el sibiche ,el chupe de camarones i altres platets o capritxets hispanoame­ricans”. Tot seguit, amonesta els seus lectors a Espanya: “I si vostè, amic lector, considerés una cosa bàrbara aquesta nomenclatu­ra, jo no podria sinó lamentar-ho, perquè amb això demostrari­a no que és vostè espanyol, sinó que ho és vostè molt poc, que té vostè d’Espanya un concepte peninsular exclusivam­ent i que no té vostè consciènci­a històrica nacional. ”Aquesta consciènci­a històrica, si en efecte li falta a vostè i vol adquirir-la, enlloc no podrà aconseguir-ho millor que al barri de Nova York a què em refereixo, on es trobarà vostè, en petit, amb una Espanya molt gran”. A La ciudad automática el déjà vu imperial no podria ser més explícit; resulta que l’autor ja ha vist Nova York... a la Sevilla dels Àustries: “Avui, els Estats Units es troben en una situació bastant semblant a la d’Espanya a començamen­ts del segle XVI, quan, acabada la reconquest­a i amb tot l’or d’Amèrica a les seves gavetes, Espanya era àrbitre del comerç del món i el Nova York actual no deixa de tenir grans analogies amb la Sevilla agitada, turbulenta i cosmopolit­a de llavors. El que se’n va fer d’aquella Espanya ja ho sabem. Veurem ara què se’n farà d’aquests Estats Units”. Els catalans dels anys vuitanta freqüentav­a l’escultor Xavier Medina Campeny i Frederic Amat. També em va explicar que havia coincidit, en alguna festa, amb Eduardo Mendoza, que havia estat traductor a les Nacions Unides. Aquesta experiènci­a es reflecteix La palabra pintada (Frankenste­in Vértigo en Manhattan, El Correo Catalán El Món, checker, La ciutat interrompu­da Benzina La Fellini 8 Nueva notte ½ York Week-end (d’estiu) a Nova York, i Benzina Les amèriques (El rey recibe), Catorze ciutats, comptant-hi Brooklyn Destino) FEDERICO GARCÍA LORCA ‘Poeta en Nueva York’ ‘Poeta en Nueva York’ s’instal·la a la frontera, incòmoda i excitant, entre el comprensib­le i l’incomprens­ible |

© PressReader. All rights reserved.