La Vanguardia (Català)

Ferrero i Ventura parteixen Nutrexpa per facilitar la successió familiar

L’empresa, de 569 milions, es divideix en dos grups: cacau i galetes

- MAR GALTÉS Barcelona

Nutrexpa, la històrica empresa creada el 1940 a Barcelona per José Ignacio Ferrero Cabanach i José M.ª Ventura Mallofré, que ha crescut com a fabricant de productes alimentari­s com Cola Cao, a més de la Nocilla, la mel Granja San Francisco, Aneto o amb les més recents adquisicio­ns de les galetes Artiach i Cuétara, ha arribat al seu final com a grup. En època de fusions i concentrac­ions d’empreses per guanyar mida, la segona generació propietàri­a de l’empresa, integrada per dues branques familiars, els Ferrero Jordi i els Ventura Ferrero, ha decidit repartir-se el negoci. A partir del 2015 l’actual Nutrexpa, que el 2013 va facturar 569 milions d’euros, es dividirà en dos grups d’activitat diferencia­ts, al voltant del cacau i de les galetes, “per especialit­zar la seva estratègia de creixement”. Fonts prope- res expliquen que l’operació també pretén afavorir la successió i l’entrada de la tercera generació als òrgans de govern de l’empresa: cada branca vol seguir el seu propi model per garantir la continuïta­t de la propietat familiar “amb gestors profession­als externs”.

El 2007, les dues branques familiars ja van viure una operació en aquesta línia, quan Javier Ventura va permutar les accions de Nutrexpa del seu germà José María, que va prendre el control de Laboratori­os Ordesa, que anteriorme­nt també pertanyia al grup familiar. El 1998 Nutrexpa havia decidit segregar Ordesa, perquè no la considerav­a estratègic­a, i la van comprar els Ventura. Ara, el capital de Nutrexpa estava repartit en un 50% en mans de Javier Ventura, i l’altre 50% entre els quatre germans Ferrero Jordi: Ignacio, Javier, Antonio i Nuria.

En una nota emesa ahir per la companyia, Nutrexpa explica que a partir del 2015 es dividirà en dos grups, que encara no tenen nom. D’una banda, els Ferrero Jordi seran propietari­s del negoci de cacau, amb les marques Cola Cao, Nocilla, Paladín, Okey i Mesura, amb dues fàbriques a Espanya i una a la Xina, i que tindrà com a director general Ricard Anmella. La família Ventura serà propietàri­a de la divisió que integra les galetes Artiach, Cuétara, a més de La Piara, Aneto, Granja San Francisco i Phoskitos; té sis fàbriques a Espanya i una a

DUES FAMÍLIES Els Ferrero Jordi es queden el negoci del cacau, i els Ventura Ferrero, les galetes ACTIUS COMUNS L’empresa no aclareix els noms de les noves empreses ni com repartirà la plantilla

Portugal, i el director general serà Fabrice Ducceschi. S’estima que per a aquesta segregació s’ha fet un repartimen­t equitatiu dels negocis de les dues divisions, però de fet no s’ha informat encara com es distribuir­an els actius comuns actuals, com la històrica seu del grup al carrer Lepant de Barcelona, ni com es repartiran els 1.800 empleats. La companyia només va assenyalar que l’operació “no suposarà un redimensio-nament de l’equip humà, que s’incorporar­à a un grup empresaria­l o l’altre”.

Els processos de successió familiar són un dels moments més delicats en la història de les companyies, i no hi ha fórmules úniques que assegurin l’èxit. Així, per exemple, mentre la tercera generació de Puig ha optat per la profession­alització (encara que el president executiu actual sigui Marc Puig, la família és minoritàri­a al consell), hi ha molts altres exemples en els quals les divergènci­es familiars arriben a impedir el necessari desenvolup­ament del negoci. Els germans Rubiralta (Celsa i Werfen) o els Lao són famílies que van decidir separar les seves trajectòri­es empresaria­ls heretades.

 ?? ARXIU ?? Ignacio Ferrero, un dels propietari­s, i Ricardo Anmella i Fabrice Ducceschi, que dirigiran les empreses de cacau i de galetes
ARXIU Ignacio Ferrero, un dels propietari­s, i Ricardo Anmella i Fabrice Ducceschi, que dirigiran les empreses de cacau i de galetes
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain