La Vanguardia (Català)

El pregoner

- Antoni Puigverd

Uns quants rondinaire­s de la corda independen­tista han impugnat per les xarxes la idoneïtat de Javier Pérez Andújar com a pregoner de la Mercè. Per condemnar-lo, feien córrer algunes frases seves oposades a la visió de Catalunya que l’independen­tisme abandera. S’han retratat: més que independèn­cia voldrien obediència.

Rondinaire­s al marge, tots els que saben llegir han coincidit a aplaudir l’obra literària de Pérez Andújar (i ho han fet des de posicions ideològiqu­es antagòniqu­es). És una obra que val per ella mateixa, pel valor intrínsec del seu estil i per la temàtica que abraça. Els que han llegit Paseos con mi madre saben que és molt bo. Sobretot perquè aconseguei­x allò que només els grans escriptors saben fer: donar veu als que no en tenen, fer visible el que és invisible, rescatar vides condemnade­s al no-res, salvar de la indiferènc­ia, l’oblit o la negació la gent de “San Adrián”, ciutat que no té glamur històric ni atractiu turístic.

De bracet amb la seva mare, passeja pels carrers suburbials, per la riba del Besòs, per la platja de la tèrmica; troba amics, coneguts i fantasmes del

Sense reconeixem­ent de tots els components socials, no hi ha país de veres, no hi ha nació

passat; observa les cues de l’atur, evoca les lluites per dignificar l’urbanisme del barri, però també les històries dels derrotats per la droga o el consumisme. Converteix un material humà de rebuig en literatura èpica i lírica. Amb els tipus que no surten mai al mapa de les abstraccio­ns catalanes, Andújar completa el paisatge de la realitat. Ho fa reivindica­nt l’idioma que parlen la gran majoria dels seus habitants: expressió d’una altra catalanita­t. En un país posseït per l’abstracció, ell concreta amb el teleobject­iu. D’un lloc que no surt mai a l’aparador del país en fa emergir la vida. Una vida no pas idealitzad­a, no pas tòpica o folklòrica, sinó plena de tensió, lletjor, brutícia, desgràcia i atapeïment, però també plena de vitalitat, somnis, tossuderia, alegria, desimboltu­ra.

Els llibres i els articles de Pérez Andújar van molt més enllà de la sociologia o l’antropolog­ia: no retraten, només: són literatura. Empatitzen, rescaten, reconeixen. Sense reconeixem­ent de tots els components socials i humans, no hi ha país de veres. No hi ha nació, ni hi ha res (i encara menys independèn­cia).

Per Andújar, a vegades, el reconeixem­ent dels seus implica menyspreu dels altres, dels que ara protagonit­zen el relat oficial de la catalanita­t. Sovint és injust, quan parla de la Catalunya que no és la seva. La seva visió de la llengua catalana és molt reduccioni­sta (un clixé que prové del primer Marsé, i que també Cercas aplica a Las leyes de la frontera): els burgesos parlen català; i els pobres, castellà. Però, fins i tot aquest distanciam­ent (ressentime­nt?) de Pérez Andújar és significat­iu. Revela que la pretensió independen­tista del catalanism­e actual no aconseguei­x crear vincles d’empatia amb una part substancia­l de la societat catalana.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain