La Vanguardia (Català)

Els comerços enamoren

-

La pressió immobiliàr­ia, la pujada dels lloguers, la falta de relleu generacion­al i, per últim però no menys important, els canvis dels hàbits de consum. Aquests són els punts negres en l’horitzó dels comerços centenaris de Barcelona. L’últim que ha llançat la tovallola és una cereria fundada el 1825. L’Ajuntament reconeix que una de les seves prioritats és “la protecció, promoció i divulgació dels taulells que mantenen la singularit­at comercial”. Tots els ajuts municipals són ben rebuts pel sector. Però la millor garantia de supervivèn­cia no està en les subvencion­s, sinó en la passió. Res no ho exemplific­a millor que les paraules de la nova propietàri­a de la pastisseri­a Pujol-La Estrella, fundada el 1825 al carrer Nou de la Rambla, 32. Buscava un local on invertir tots els seus estalvis i va poder escollir. “Els meus amics –explica– em van aconsellar un establimen­t modern, però així que el vaig veure em vaig enamorar d’aquest local”. Fa més d’un any i cada dia està més satisfeta de la seva decisió.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain