La Vanguardia (Català)

Donald Trump

Els estrategs del president volen venjança però el Congrés demana calma i un acostament als demòcrates

- JORDI BARBETA Washington. Correspons­al

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

No és el seu primer fracàs –i no fa ni cent dies que ocupa el càrrec–, però ara es tracta de la seva principal promesa electoral: enterrar l’Obamacare. Els seus assessors exigeixen represàlie­s exemplars contra els desertors republican­s.

Res del que ha passat des que el 20 de gener Donald Trump va prendre possessió com a president dels Estats Units no està sortint segons el que ell tenia previst, però el fracàs de la seva principal promesa electoral –la derogació i substituci­ó de l’Obamacare – ha estat encaixada com una catàstrofe que exigeix un canvi de plans immediat.

Tal com va anunciar Paul Ryan, el president de la Cambra de Representa­nts, els republican­s aparquen de moment l’obsessió contra l’Obamacare i se centraran en les iniciative­s que generen més consens intern: “Continuare­m endavant amb la resta del nostre programa perquè tenim grans plans ambiciosos per millorar la vida de les persones en aquest país –va dir–. Volem assegurar la frontera, reconstrui­r les nostres forces armades, posar el dèficit sota control, modernitza­r les infraestru­ctures i dur a terme la reforma fiscal”.

Tot i que el canvi de guió més significat­iu el va plantejar el mateix Trump. Primer va culpar els demòcrates del fet que els republican­s no li donessin prou suport amb algun sarcasme: “Tots hem après molt sobre la lleialtat”, va dir. Després va despenjar el telèfon i va trucar personalme­nt al periodista del Washington Post Robert Costa, i entre altres coses li va dir: “El millor és deixar que l’Obamacare exploti i després arribar a un acord amb els demòcrates, a un bonic acord unificat”.

L’estratègia de buscar acords amb els demòcrates és ara el gran debat polític a Washington que interpel·la també el partit de la minoria, on tampoc no regna el consens. Els defensors d’establir canals de diàleg i pacte amb els republican­s per evitar els estralls d’una ofensiva ultra-conservado­ra s’enfronten amb els que creuen que col·laborar amb l’Administra­ció Trump els allunyarà encara més de les seves bases.

Tanmateix, amb la finalitat que la política dels Estats Units torni a unes vies més normals, Trump haurà de gestionar les diferèncie­s estratègiq­ues entre l’staff de la Casa Blanca i els líders del Congrés que el fiasco del Trumpcare no ha fet més que agreujar. La crisi republican­a s’ha convertit en un serial polític transmès pràcticame­nt en directe pels canals de notícies, mentre els diaris revelen amb tots els ets i uts els aspectes d’una batalla interna que, si Trump no hi posa remei, fa preveure una legislació molt convulsa.

Els assessors del president a la Casa Blanca mostren ganes de revenja i proposen represàlie­s exemplars contra els desertors que es van negar a donar suport al projecte presidenci­al, mentre que els líders del Congrés demanen abans que res molta calma, tal com acostuma a passar als sinistres.

Steve Bannon, l’extremista cap d’estratègia de la Casa Blanca, i Marc Short, l’encarregat de Trump per als assumptes legislatiu­s, van intentar que se celebrés la votació a la Cambra de Representa­nts perquè es posessin en evidència els republican­s partidaris del no. Per una vegada, Trump no va fer cas a Bannon i va optar per la retirada, però Bannon, que s’havia enfrontat furiosamen­t als dissidents, es va entossudir a elaborar la llista negra dels traïdors per prendre represàlie­s.

Paul Ryan, el líder de la Cambra de Representa­nts, amb més experiènci­a en el funcioname­nt del Congrés, va convèncer Trump que no estaven en condicions d’adoptar represàlie­s immediatam­ent, perquè corrien el risc d’afegir més llenya al foc i posar en perill l’aprovació del sostre de despesa i l’autoritzac­ió de l’augment del deute. Un fracàs en els assumptes pressupost­aris suposaria el tancament del Govern. Ryan també aposta per explorar les possibilit­ats de diàleg amb els demòcrates, que fins ara ni tan sols s’ha intentat.

La situació de Trump recorda la tornada d’una cançó (Stuck in the middle with you) que van popularitz­ar als anys setanta Stealers Wheel i la Steve Miller Band, i Quentin Tarantino a Reservoir dogs: “Pallassos a la meva esquerra, jokers a la meva dreta i jo aquí, atrapat al mig amb vostè”.

Si la Casa Blanca pren represàlie­s contra els dissidents, s’arrisca a patir derrotes pitjors

Els demòcrates també afronten el debat sobre si cal col·laborar o atacar

 ??  ??
 ?? CARLOS BARRIA / REUTERS ?? El president Trump valorant divendres la retirada de la llei sanitària des del despatx oval
CARLOS BARRIA / REUTERS El president Trump valorant divendres la retirada de la llei sanitària des del despatx oval

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain