La Vanguardia (Català)

“Abaixem el cap davant els mercats”

-

“Un polonès em va dir fa poc que els europeus ens hauríem de preocupar en primer lloc per nosaltres mateixos. El més important per a ell era no deixar entrar musulmans, que diu que són una amenaça per a la identitat cristiana d’Europa. Jo estic a favor d’obrir les fronteres. I em sembla molt poc coherent que algunes persones hi estiguin en contra quan ells se n’aprofiten. Poder desplaçar-se lliurement és un dret fonamental, i és l’essència mateixa d’Europa. Negant aquest dret traïm els nostres valors.

A Alemanya les últimes dècades les coses ens han anat bé. Però a Polònia ha estat diferent. Per això seria important solucionar els desequilib­ris que hi ha a la UE. I no ho estem fent. Per què Grècia ha de pagar uns interessos tan alts quan li presten diners, mentre que a Alemanya, malgrat la seva riquesa, li surt gairebé de franc? Els europeus abaixem el cap davant els mercats financers. Donem més importànci­a a una qualificac­ió AAA que a la solidarita­t. Així cavem la nostra tomba. Si no posem la justícia davant de l’economia, no sobreviure­m”.

 ??  ?? Constanze
Clever Alemanya Perruquera
Constanze Clever Alemanya Perruquera

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain