La Vanguardia (Català)

“Perillen les nostres condicions de vida”

-

“Critico la Unió Europea perquè cada vegada és menys europea, cada vegada és més anglosaxon­a i cada vegada té menys autonomia respecte als Estats Units. La Unió Europea genera polítiques no europees, fetes en funció d’una suposada integració. Quina ha estat la caracterís­tica que defineix Europa? La defensa dels drets socials, un fort moviment obrer, una seguretat social potent, com també les llibertats sindicals i polítiques que a la majoria dels espanyols tant ens van enamorar.

Durant més de 150 anys Europa ha vist enfrontame­nt social i lluites de classes. El resultat ha estat un model social que barreja el capitalism­e amb elements democràtic­s avançats de protecció i drets. Aquesta Europa és la que nosaltres vam defensar. Però avui dia aquesta Europa s’assembla cada vegada menys a la que la Unió Europea representa.

La gent no està disposada que en funció d’un suposat ideal europeu vegem les nostres condicions de vida i de futur posades en perill”.

 ??  ?? Manolo Monereo
Espanya Diputat de
Podem
Manolo Monereo Espanya Diputat de Podem

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain