La Vanguardia (Català)

LES VEUS DE L’EUROCRÍTIC­A

-

Una de les mancances de la UE és la seva dificultat per explicar determinad­es polítiques a una ciutadania cada dia més escèptica i allunyada dels ideals europeus. Aquí donem veu a vuit ciutadans, preocupats per la immigració, el

poder de les finances i la identitat

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain