La Vanguardia (Català)

Operació pal i pastanaga

Això que ha posat en marxa el Govern del PP no és una ‘operació diàleg’. L’estratègia de Rajoy és combinar el rebuig d’un referèndum utilitzant la via judicial amb la promesa de més inversions. És la clàssica teoria del pal i la pastanaga

- Lola García mdgarcia@lavanguard­ia.es

L’apel·latiu d’operació diàleg no es correspon amb la realitat. Des del dinar que van mantenir Mariano Rajoy i Carles

Puigdemont a la Moncloa a començamen­ts d’any, tots dos saben que ara mateix no hi ha cap indici d’entaular un diàleg sobre el conflicte polític a Catalunya. Així que tots dos han optat per embrancar-se en la seva pròpia campanya de reafirmaci­ó de posicions pròpies i desgast del contrari, que és en el que estem. Per això Rajoy es prodigarà per Barcelona mentre Puigdemont es deixa caure per Madrid.

En els últims cinc anys l’Executiu del PP ha estat desaparegu­t a Catalunya. Al començamen­t del seu mandat, Rajoy simplement no ho va considerar una prioritat. Després als membres del Govern els va començar a resultar incòmode presentar-se en terres catalanes. Pressentie­n o temien que no hi serien ben rebuts i s’estimaven més estalviars­e el possible tràngol. Només l’exministra de Foment, Ana

Pastor, va mantenir les seves visites més o menys regulars, gràcies en part a la seva bona relació amb el llavors conseller del ram,

Santi Vila. En definitiva, el PP es va esborrar de Catalunya. Ara intenta recuperar a marxes forçades el temps perdut.

El que el Govern del PP ha engegat no consisteix tant a obrir un diàleg amb les institucio­ns, començant per la Generalita­t (encara que ha augmentat la relació entre consellers i ministres); és sobretot una ofensiva per reconnecta­r amb la societat organitzad­a a Catalunya, és a dir, per intentar seduir sectors que havia descuidat. Per impulsar aquesta operació, Rajoy, la seva vicepresid­enta, el ministre de Foment i altres càrrecs dimarts desembarca­ran a Barcelona en un acte sobre infraestru­ctures al qual han estat convidats 800 representa­nts de la societat catalana. S’hi anunciaran inversions, sobretot ferroviàri­es.

Rajoy intenta transmetre als catalans que la seva rotunda negativa a parlar d’un referèndum no significa que es desentengu­i de les seves necessitat­s. Es tracta d’atenuar la imatge d’intransigè­ncia amb missatges més amables. El president de la Generalita­t també està intentant fer una cosa semblant. Davant de la possibilit­at que part del votant independen­tista desconfiï de la via empresa dels fets consumats i la desobedièn­cia, sobretot al Parlament, Puigdemont intenta suavitzar aquestes arestes deixant en evidència que el diàleg amb les institucio­ns de l’Estat és impossible. Per això va demanar de pronunciar una conferènci­a sobre el procés sobiranist­a al Senat, conscient que el PP, que té majoria absoluta a la Cambra Alta, procuraria impedir-l’hi. D’aquesta manera el president es carrega de raons per justificar la via empresa del referèndum unilateral.

Cadascú, per tant, desplega la seva estratègia. Però a Rajoy no li resultarà senzill convèncer els catalans que el seu canvi d’actitud en matèria d’inversions és de debò. El PP té un problema de credibilit­at a Catalunya. Les promeses incomplert­es sobre inversions s’han succeït amb massa freqüència. Rajoy n’és conscient i per això ell mateix serà qui ho assumeixi com un compromís personal. Encara que Zapatero també se’n va anar de la Moncloa sense complir amb la transferèn­cia dels 750 milions de la disposició addicional tercera de l’Estatut, que ell va assumir personalme­nt.

Al PP sempre li ha resultat més còmode satisfer les reclamacio­ns de l’Executiu basc que les del català. Això no ha aixecat mai susceptibi­litats incòmodes en altres territoris. I menys si és a canvi dels vots del PNB per governar. Però quan Aznar va veure que necessitav­a créixer a Catalunya per obtenir la majoria absoluta, els populars es van abocar amb les infraestru­ctures catalanes. Va ser una estratègia perfectame­nt planificad­a.

L’operació de Rajoy combina l’oferiment d’inversions amb la inflexibil­itat amb el procés sobiranist­a. Ja hi ha quatre alts càrrecs condemnats, entre els quals un president de la Generalita­t. I aquesta setmana la Fiscalia ja ha avisat que vigila amb lupa cada moviment del Govern o del Parlament obrint una investigac­ió per uns anuncis a la premsa en què es demana amb insinuacio­ns d’apuntar-se al cens per votar en el referèndum. En aquest punt el Govern no en deixarà passar ni una. Rajoy no és amic de sofisticac­ions. La seva estratègia es resumeix en una teoria clàssica: amb Catalunya, pal i pastanaga.

 ?? ÀLEX GARCIA HOYUELOS ?? La vicepresid­enta Santamaría i el ministre de Foment de visita d’obres al Prat al febrer
ÀLEX GARCIA HOYUELOS La vicepresid­enta Santamaría i el ministre de Foment de visita d’obres al Prat al febrer
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain