La Vanguardia (Català)

Els comuns, entre la república i el federalism­e

La confluènci­a votarà el seu model territoria­l per a Catalunya

- MAITE GUTIÉRREZ LLEGIU LA NOVA PONÈNCIA POLÍTICA DELS COMUNS A www.lavanguard­ia.com/politica

Amb l’incendi provocat per Podem ja gairebé sufocat, els comuns ultimen els detalls de l’assemblea en què fundaran el seu nou partit. Un dels punts més controvert­its és el que fa referència al model territoria­l que defensen.

La ponència política que es votarà al congrés del 8 d’abril defineix Catalunya com una “república social i democràtic­a” que decideix la seva relació “amb la resta de pobles de la Península”. Un redactat intenciona­dament ambigu, de tall confederal, amb el qual s’intenta acontentar totes les tendències dins de Podem, ICV, BComú i EUiA –federalist­es, confederal­istes i independen­tistes–. Tot i això, aquest apartat no ha satisfet els sectors més propers al federalism­e i ha estat objecte de 385 aportacion­s –entre comentaris i esmenes–.

En total, hi ha previst mantenir 17 esmenes de diversos àmbits –llengua, educació infantil, fiscalitat o sobirania alimentàri­a– que es votaran en l’assemblea fundaciona­l del partit. En el terreny nacional, una de les esmenes que suscita més consens entre el sector no independen­tista és la que advoca per suprimir el concepte de “república catalana” i aposta clarament per una relació federal entre Catalunya i Espanya. Els textos s’estan negociant ara i han de ser validats pel grup impulsor del partit, que es reuneix avui. El model que acabi per prevaldre dependrà del que decideixi passar a votació aquest grup i de la mobilitzac­ió dels diferents partits confluents. A Podem els militants són majoritàri­ament federalist­es mentre que a BComú i EUiA hi predomina el model confederal seguit de l’independen­tisme.

La ponència política ha rebut 2.000 aportacion­s, moltes de les quals s’han incorporat al text a través de transaccio­ns. El grup impulsor del partit debat avui el nou redactat, al qual ha tingut accés La Vanguardia, i on s’afegeixen novetats importants. A diferència del text original, aquest últim recull de manera explícita la defensa d’un “referèndum efectiu", és a dir, amb reconeixem­ent de l’Estat. En l’àmbit econòmic, ara aposten per la jornada laboral

El sector crític de Podem promou una candidatur­a alternativ­a a la d’Albano-Dante Fachin

de 35 hores i la prohibició de les hores extra.

Pel que fa als serveis públics –educació, sanitat, dependènci­a...–, reclamen una reforma, reforçant-los i dotant de més competènci­es les administra­cions de proximitat.

L’altre focus de disputa és el control de la direcció del partit. En l’assemblea s’elegirà el coordinado­r general –càrrec que amb tota probabilit­at ocuparà el portaveu d’En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech– i la seva executiva, amb 32 membres. Domènech presenta la seva candidatur­a demà, en què també hi haurà els dirigents d’ICV, BComú i EUiA, a més de persones independen­ts –no militen en cap formació però sí que estan alineats amb alguns dels partits–. La direcció catalana de Podem també presentarà una llista, en què s’ha intentat reunir les diferents famílies –anticapita­listes, errejonist­es i pablistes–. Tot i això, el torcebraç del seu secretari general, Albano-Dante Fachin, amb els comuns ha accentuat la divisió interna a Podem. El sector crític està aquests dies agitat i prova d’impulsar una candidatur­a alternativ­a a la de Fachin per desbancar-lo de l’executiva del nou partit. El termini per registrar les llistes expira avui.

 ?? NÚRIA JULIÀ / ACN ?? Xavier Domènech presenta la seva candidatur­a demà
NÚRIA JULIÀ / ACN Xavier Domènech presenta la seva candidatur­a demà

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain